ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 9,10 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: IV kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 30 Maj 2023
siła relatywna: 0,33% (55,38)
siła relatywna WIG: 4,80%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności8,83%4,81%5,13%2,95%1,25-11,25%
WIG7,60%3,26%5,69%3,39%0,8813,08%
ATP8,86%3,71%3,33%1,73%2,1422,46%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ATP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ATP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ATP) - rozwodnienie kapitału
(ATP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ATP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
16 Paź 20083 zł2233.3%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,46

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,45

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 7,14

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,14
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to 0,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -4,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-03-074.13 %0.38 zł27.61%
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Cze 2009
34,62%
PRM30 Cze 2009
-0,57%
PGN30 Gru 2010
3,86%
ATP 30 Cze 2012
-23,86%
AMB30 Cze 2012
12,52%
FRO30 Gru 2012
3,23%
FRO30 Mar 2013
24,53%
DUO30 Wrz 2013
24,62%
FSG30 Gru 2013
-7,53%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
PRI30 Gru 2013
-14,05%
HTM30 Mar 2014
-9,27%
HTM30 Cze 2014
8,00%
KCH30 Wrz 2014
-15,32%
FSG30 Wrz 2014
0,76%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
BAH30 Mar 2015
-4,24%
ENG30 Wrz 2015
-24,65%
WST30 Wrz 2015
-19,39%
ENG30 Gru 2015
0,78%
FFI30 Cze 2016
81,03%
DVL30 Cze 2016
9,55%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
ARR30 Mar 2017
-18,12%
RWL30 Mar 2018
-10,23%
ABE30 Cze 2018
3,31%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
ABE30 Wrz 2018
-21,67%
PGO30 Gru 2018
-26,94%
RWL30 Mar 2019
0,00%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
ABE30 Cze 2019
14,33%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
CPG30 Wrz 2019
5,20%
RWL30 Wrz 2019
-2,77%
LBW30 Wrz 2019
-7,06%
RWL30 Gru 2019
-38,24%
TLX30 Mar 2020
14,49%
SNK30 Mar 2020
58,70%
ACP30 Mar 2020
14,31%
PPS30 Cze 2020
-22,83%
MGT30 Cze 2020
-10,50%
RWL30 Cze 2020
6,81%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
STF30 Gru 2020
51,52%
KPD30 Gru 2020
24,11%
CPR30 Cze 2021
41,44%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ARH30 Wrz 2021
-9,50%
ATL30 Gru 2021
8,54%
CMP30 Gru 2021
-2,36%
ATL30 Mar 2022
6,48%
ATP30 Wrz 2022
11,11%
ATP30 Gru 2022
5,56%