RWL

   Rawlplug SA (RWL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 9,96 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 27 Lut 2021
siła relatywna: 10,91% (48,58)
siła relatywna WIG: 4,80%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy9,21%5,73%7,45%5,99%0,8614,57%
WIG6,61%2,54%5,49%3,09%0,7710,93%
RWL10,21%4,92%9,04%6,39%0,7718,23%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (RWL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (RWL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (RWL) - rozwodnienie kapitału
(RWL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (RWL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
20 Lis 20146.4 zł59.7%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RWL X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RWL X2 = 0,38

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RWL X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RWL X4 = 0,65

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RWL Z'' Score = 6,81

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,81
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RWL to 10,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RWL to -11,07%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019-08-063.52 %0.32 zł25.31%
2018-08-063.77 %0.33 zł31.14%
2017-08-072.71 %0.33 zł28.60%
2016-08-053.30 %0.33 zł42.58%
2015-08-103.85 %0.33 zł72.17%
2014-08-113.71 %0.33 zł81.84%
2013---
2012-06-262.96 %0.33 zł14.90%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
CNG30 Cze 2009
34,62%
ABE30 Cze 2009
39,51%
PGN30 Gru 2010
3,86%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
AMB30 Gru 2011
39,72%
KCH30 Mar 2012
-0,88%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
MCR30 Cze 2012
32,74%
AMB30 Cze 2012
12,52%
ATP 30 Cze 2012
-23,86%
GRL30 Wrz 2012
27,78%
FRO30 Gru 2012
3,23%
FRO30 Mar 2013
24,53%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
FSG30 Wrz 2014
0,76%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
BAH30 Mar 2015
-4,24%
TRK30 Cze 2015
1,69%
ENG30 Gru 2015
0,78%
DVL30 Cze 2016
9,55%
FFI30 Cze 2016
81,03%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
ARR30 Gru 2016
2,25%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
ENG30 Wrz 2018
13,94%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KST30 Gru 2018
-13,04%
MDG30 Mar 2019
-13,04%
RWL30 Mar 2019
0,00%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
PBX30 Wrz 2019
21,33%
LBW30 Wrz 2019
-7,06%
VRG30 Wrz 2019
-5,66%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ACP30 Mar 2020
14,31%
PPS30 Mar 2020
25,17%
MGT30 Cze 2020
-10,50%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%