DEL

   Delko SA (DEL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 8,66 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Handel hurtowy
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 11 Lip 2024
siła relatywna: -6,18% (79,95)
siła relatywna WIG: 4,12%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
handel hurtowy10,50%4,83%2,07%1,65%2,46-19,79%
WIG7,44%3,07%5,69%3,49%0,8313,61%
DEL11,20%5,01%2,37%1,86%2,7014,15%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (DEL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (DEL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (DEL) - rozwodnienie kapitału
(DEL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (DEL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DEL X1 = 0,14

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DEL X2 = 0,46

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DEL X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DEL X4 = 0,55

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DEL Z'' Score = 6,67

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,67
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DEL to -6,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -31%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DEL to -31,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-01-017.73 %0.90 zł26.45%
2023---
2022-07-125.25 %0.80 zł26.45%
2021-07-133.92 %0.65 zł19.77%
2020-07-142.66 %0.45 zł20.18%
2019-07-095.06 %0.42 zł18.55%
2018-07-094.73 %0.40 zł19.40%
2017-07-123.72 %0.35 zł30.68%
2017-07-011.75 %0.17 zł30.68%
2016-09-213.05 %0.29 zł21.01%
2015-07-033.09 %0.25 zł21.22%
2014---
2013---
2012---
2011-06-301.76 %0.12 zł12.39%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
KTY30 Gru 2008
0,32%
WDX30 Gru 2008
-19,15%
KTY30 Mar 2009
17,20%
ABE30 Cze 2009
39,51%
ABE30 Wrz 2009
23,45%
PKN30 Wrz 2011
-5,72%
ABE30 Gru 2011
11,78%
AMB30 Gru 2011
39,72%
MCR30 Cze 2012
32,74%
TPE30 Mar 2013
0,70%
TPE30 Wrz 2013
-6,68%
HWE30 Mar 2014
-9,54%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
YWL30 Wrz 2014
-3,40%
TRK30 Cze 2015
1,69%
LWB30 Cze 2015
8,74%
LWB30 Wrz 2015
-45,46%
GRL30 Mar 2016
-16,08%
DVL30 Cze 2016
9,55%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
ATC30 Mar 2017
-18,23%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Gru 2017
8,74%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
RWL30 Cze 2018
0,47%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
KST30 Gru 2018
-13,04%
KPD30 Mar 2019
7,83%
MCR30 Cze 2019
-4,30%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
UNT30 Mar 2020
103,94%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PXM30 Gru 2020
135,22%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
PGE30 Wrz 2021
-11,50%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
ARR30 Gru 2021
27,13%
STX30 Cze 2022
-13,76%
FTE30 Wrz 2022
-18,88%
STX30 Gru 2022
0,37%
STX30 Mar 2023
0,00%
IZS30 Mar 2023
12,40%
FTE30 Cze 2023
2,46%
STX30 Cze 2023
-7,41%
NTT30 Wrz 2023
4,67%
DEL30 Mar 2024
-14,66%