WSKAŹNIKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    DŁUG:

Całkowite zadłużenie:
Jeden z podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej. Pokazuje jak bardzo zadłużona jest spółka. Można by sądzić, że najlepsza wartość to 0%, jednak w praktyce każda spółka, aby zarabiać musi wykorzystywać dźwignię finansową (czyli zadłużać się). Dlatego zbyt mała wartość wskaźnika (poniżej 20-30%) może oznaczać, że spółka nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wartości powyżej 70-80% sugerują, aby lepiej przyjrzeć się pozostałym wskaźnikom, ponieważ spółka może mieć kłopoty. Wyjątkiem są banki, dla których zadłużenie rzędu 90-95% jest standardem.

Wzór:
całkowite zadłużenie


Pożądana wartość:
W granicach 30-70%.

Strategia inwestycyjna:
Wariant bezpieczniejszy to poszukiwanie spółek z niskim zadłużeniem (ok. 30%). Wariant agresywniejszy to spółki ze wskaźnikiem (70-80%). Generalnie w czasie hossy lepiej będą sobie radzić spółki z większym długiem, a w czasie bessy z mniejszym.


Płynność (Current Ratio):
Sztandarowy wskaźnik analizy fundamentalnej używany w połączeniu z całkowitym zadłużeniem. Informuje o krótkoterminowej wypłacalności spółki, która jest niezwykle cenna w czasie okresów gorszej koniunktury. Wskaźnik równy 1 oznacza, że w krótkim terminie (1 rok) spółka posiada tyle samo aktywów co zobowiązań. Wskaźniki powyżej 1 są chętnie oglądane przez inwestorów, gdyż informują, iż spółka posiada pewną dodatnią płynność. Analogicznie wartości poniżej 1, oznaczają krótkoterminową przewagę długów nad aktywami. Płynność można sobie wyobrazić jako bufor chroniący spółkę przed złą koniunkturą. Spółka pozbawiona takiego bufora (CR < 1) wpadnie w kłopoty, gdy tylko koniunktura się pogorszy. Spółka z CR ok. 2, nie zareaguje od razu, a zarząd będzie miał czas na podjęcie odpowiednich kroków.

Wzór:
Current Ratio, Płynność


Pożądana wartość:
Koniecznie powyżej 1. Najlepiej w okolicach 1,5-3. Większe wartości mogą oznaczać nadpłynność, która sugeruje, że spółka nie wie co zrobić z pieniędzmi.

Strategia inwestycyjna:
Inwestować w spółki z płynnością w granicach 1,5-3. Oczywiście nie są to sztywne granice i wszystko zależy od branży w jakiej działa spółka dlatego zawsze należy porównywać wskaźniki z branżą.


Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):
Wskaźnik silnie skorelowany z całkowitym zadłużeniem. Obrazuje stosunek zobowiązań do kapitałów własnych. Wartość wskaźnika równa 1 oznacza, że spółka posiada tyle samo ile jest winna innym, a więc bilans jest zerowy. Im wartość wskaźnika niższa (0-1) tym lepsza struktura kapitału. Przy wartość 0,5 spółka posiada 2 razy więcej niż jest winna innym. Wartości większe niż 1 oznaczają stan alarmowy. Dopóki koniunktura będzie sprzyjać, wartości powyżej 1 nie przeszkadzają zarabiać, a nawet mogą pomagać (wykorzystanie dźwigni finansowej), jednak gdy koniunktura się pogorszy, spółki z wysokim CG odczują to znacznie bardziej niż te z niewielkim.

Wzór:
Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing)


Pożądana wartość:
0d 0,5 do 1,5. Mniejsze wartości sugerują zbyt słabe wykorzystanie dostępnych kapitałów. Większe natomiast zbyt duże ryzyko.

Strategia inwestycyjna:
Inwestować w spółki z CG w granicach 0,5 - 1,5. Oczywiście nie są to sztywne granice i wszystko zależy od branży w jakiej działa spółka dlatego zawsze należy porównywać wskaźniki z branżą.


Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych (UKW):
Wskaźnik pełniący rolę pomocniczą w czasie analizy fundamentalnej. Obrazuje on stosunek niezadłużonych aktywów (kapitału własnego) do aktywów trwałych. Uważa się, że aktywa trwałe powinny być w całości pokryte przez kapitał własny spółki. Dlatego też, wartość tego wskaźnika powinna przekraczać 100%.

Wzór:
Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych (UKW)


Pożądana wartość:
Nie mniej niż 100%. Teoretycznie jak najwięcej ale 200% jest równie dobre jak 300%.

Strategia inwestycyjna:
Jest to wskaźnik pomocniczy, a więc powinien zostać wykorzystywany tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.



  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
Jacekk44_test41,84%61,62%
Miki2020_Fundamentalne18,45%55,70%
jaroslawnowak1_bosmies183,79%71,23%
cyfron_kirpatrick2137,42%69,23%
ltutaj_pb24,09%56,77%
tomekslu_portfel692,62%84,62%
piterson_09201717,09%61,64%
PawMar913_plyn11,29%62,12%
kristofer53_novita10,96%53,61%
gregory_portman_nasucho29,79%57,14%

Pełna lista portfeli

  aktualne rekomendacje kupna
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły się szczere rekomendacje kupna.

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Udowodniono, że taka rekomendacja zwiększa szansę na to, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
PHN27 Cze 201913 zł+62.3%
ENG25 Cze 20197.4 zł+71.2%
TPE25 Cze 20191.62 zł+55.6%
STP19 Cze 2019239 zł+51.8%
PSW6 Cze 20199.49 zł+64.4%
SKH3 Cze 201916.6 zł+69.7%
CIE9 Maj 201944.5 zł+53.1%
PGE9 Maj 20198.7 zł+53.8%
MEX15 Kwi 20193.96 zł+78.5%
LWB10 Kwi 201945.3 zł+50.1%