ASB

   ASBISc Enterprises PLC (ASB)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 28,96 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Handel hurtowy
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 30 Maj 2023
siła relatywna: 8,63% (28,87)
siła relatywna WIG: 4,80%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
handel hurtowy13,22%6,16%2,23%2,07%2,44-20,33%
WIG7,60%3,26%5,69%3,39%0,8813,08%
ASB47,10%10,63%4,27%2,88%3,6820,97%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ASB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ASB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ASB) - rozwodnienie kapitału
(ASB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ASB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
27 Mar 202329 zł66.6%
5 Gru 202223.52 zł79.8%
19 Paź 202217.44 zł94.6%
19 Paź 202217.44 zł102.4%
26 Kwi 202212.19 zł93.6%
26 Kwi 202212.19 zł86.6%
28 Paź 202124.1 zł65.1%
28 Paź 202124.1 zł59.9%
29 Kwi 202119.26 zł56.8%
29 Kwi 202119.26 zł51.8%
2 Lut 20218.12 zł70%
7 Gru 20206.88 zł57%
15 Paź 20192.31 zł159.7%
16 Lip 20192.3 zł126.1%
8 Kwi 20192.62 zł94.7%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ASB X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ASB X2 = 0,22

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ASB X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ASB X4 = 0,5

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ASB Z'' Score = 6,68

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,68
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ASB to 8,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ASB to -4,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-11-154.15 %0.95 zł26.00%
2022-05-142.79 %0.36 zł26.00%
2021-11-162.80 %0.73 zł60.80%
2021-05-152.98 %0.73 zł60.80%
2020-12-055.07 %0.36 zł63.74%
2020-05-197.42 %0.27 zł63.74%
2019-05-207.20 %0.19 zł24.07%
2018-12-066.93 %0.19 zł89.04%
2018-05-156.33 %0.22 zł89.04%
2017-06-194.12 %0.11 zł33.99%
2016---
2015---
2014-06-131.49 %0.06 zł8.29%
2013-06-112.97 %0.16 zł30.90%
2012-06-045.60 %0.14 zł36.86%
2011---
2010---
2009---
2008-05-201.48 %0.13 zł15.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CPD30 Gru 2014
-22,78%
KAN30 Cze 2016
21,24%
KAN30 Wrz 2016
-5,98%
KAN30 Gru 2016
4,55%
KAN30 Mar 2017
-13,91%
PUE30 Cze 2022
12,14%
ZUK30 Cze 2022
26,24%
ATR30 Cze 2022
-19,59%
ASB30 Gru 2022
12,49%