WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ
    C/Z:

Cena do zysku netto:
Obrazuje stopień niedowartościowania / przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku generowanego przez spółkę. Wartość C/Z jest równa liczbie lat jakie muszą upłynąć, aby zysk spółki był równy zainwestowanemu kapitałowi. (przy założeniu stałych zysków). Spółki z relatywnie niskim C/Z mają większy potencjał wzrostu (są niedowartościowane przez rynek) niż te z wysokim, dlatego są dobrą inwestycją długoterminową. Im spółka jest stabilniejsza jako firma, tym większe C/Z potrafi utrzymać (wysokie C/Z oznacza wysokie oczekiwania co do zysku ze strony inwestorów i tylko najlepsze spółki potrafią tym oczekiwaniom sprostać), dlatego stabilne spółki ciężko kupić przy niskim wskaźniku C/Z.

Wzór:
cena do zysku

Przykład:
I. Spółka A ma wskaźnik C/Z równy 4, a spółka B 10. Oznacza to, że inwestując w spółkę A musimy poczekać 4 lata, żeby zarobiła dla nas tyle ile za nią zapłaciliśmy. W przypadku spółki B, musimy poczekać, aż 10 lat.
II. Spółka A z branży paliwowej ma C/Z równą 4. Średnie C/Z branży paliwowej to 6, a średnie C/Z całego rynku to 8. Oznacza to, że branża paliwowa jest niedowartościowana względem szerokiego rynku (ma potencjał wzrostu), a na dodatek spółka A jest niedowartościowana względem swojej branży (podwójny potencjał wzrostu).

Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka więcej traci niż zarabia.

Strategia inwestycyjna:
Spółki mające C/Z w granicach (0-7) są uznawane za niedowartościowane, czyli są dobrymi inwestycjami długoterminowymi (kiedyś rynek musi zauważyć swoje niedowartościowanie i skorygować cenę).
Warto porównać wskaźnik spółki z branżą oraz szerokim rynkiem, aby sprawdzić stopień niedowartościowania / przewartościowania, gdyż w zależności od branży 8 może być wysokim poziomem, a 10 niskim.

    C/WK:

Cena do wartości księgowej:
Obrazuje stopień niedowartościowania / przewartościowania ceny akcji w stosunku do niezadłużonych aktywów spółki. Teoretycznie (gdyby rynek był efektywny) wskaźnik dla każdej spółki powinien wynosić 1. Oznaczałoby to sytuację, w której spółka na giełdzie jest wyceniana tak samo jak jej wartość księgowa. Wysokie C/WK może oznaczać, że wymagania co do powiększenia majątku spółki są wysokie, niskie, że nie ma presji na powiększanie aktywów. C/WK ma tą przewagę nad C/Z, że zysk może się zmieniać dość dynamicznie (zysk w jednym roku wcale nie oznacza, że za rok nie będzie straty). Wartość księgowa zmienia się znacznie wolniej od zysku, co zapewnia mniejsze wahania wskaźnika.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma więcej długów niż aktywów.

Strategia inwestycyjna:
Spółki posiadające C/WK mniejsze od 1 są uznawane za niedowartościowane (mają potencjał wzrostu w długim terminie). Spółki powyżej 1,5-3 są uznawane za przewartościowane. Jednak granica przewartościowania zależy w dużym stopniu od branży, gdyż np. ciężko porównywać wskaźniki spółki informatycznej i produkcyjnej. (Spółka informatyczna może wygenerować takim sam zysk jak produkcyjna przy znacznie mniejszym majątku. Nie potrzebuje ona wielkich hal produkcyjnych itp.). Dlatego aby poprawnie określić wartość w oparciu o C/WK zawsze należy porównać ze wskaźnikiem dla aktualnej branży i szerokim rynkiem.

    C/WK Grahama:

Cena do wartości księgowej Grahama:
Wskaźnik wprowadzony prze nauczyciela Warrena Buffeta, Benjamina Grahama. Mierzy to samo co klasyczna C/WK, jednak zachowując margines bezpieczeństwa. Klasyczna C/WK obliczała na ile giełda wycenia każdą złotówkę niezadłużonych aktywów. C/WK Grahama zamiast aktywów korzysta tylko z aktywów krótkoterminowych (a więc milcząco zakłada, że aktywa trwałe są zerowe). Aktywa trwałe nigdy nie są zerowe, ale idea wskaźnika jest taka, że skoro jakaś spółka jest niedowartościowana biorąc pod uwagę tylko jej aktywa obrotowe, to już na pewno i to znacznie bardziej jest niedowartościowana gdybyśmy zmierzyli klasyczne C/WK.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma więcej zobowiązań niż aktywów obrotowych.

Strategia inwestycyjna:
W ogólności C/WK Grahama przyjmuj wartości większe niż klasyczne C/WK dla danej spółki. Oczywiście najlepszą sytuacją jest C/WK Grahama < 1, ale taka sytuacja zdarza się dość rzadko, a nawet gdy wystąpi trzeba być ostrożnym i sprawdzić pozostałe wskaźniki. Nawet gdy C/WK Graham przyjmuje wartości ujemne nie oznacza to jeszcze, że spółka jest skazana na porażkę. Np. spółki posiadające bardzo duży stosunek aktywów aktywów trwałych do obrotowych prawie zawsze mają C/WK Graham < 0. Dlatego ten wskaźnik powinien stanowić uzupełnienie wyszukiwania, a nie jego trzon. Szukając wartości granicznej niedowartościowania / przewartościowania zawsze należy porównać spółkę do średniej z branży i szerokiego rynku.

    C/P:

Cena do przychodów:
Jest to wskaźnik wartości rynkowej mierzący niedowartościowanie / przewartościowanie spółki jako stosunek ceny rynkowej do przychodów. Jest on zamiennikiem wskaźnika C/Z. Wykorzystuje się go głównie do porównań spółek, które nie generują regularnych zysków lub generują straty. (ujemne C/Z nie niesie zbyt wielu cennych informacji). Przychody natomiast są zwykle bardziej regularne i tylko w wyjątkowych wypadkach mogą być ujemne.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma ujemne przychody. Jest to możliwe przypadku spółek typu fundusze inwestycyjne itp. gdzie przychód nie jest generowany ze sprzedaży, a z obrotu instrumentami finansowymi.

Strategia inwestycyjna:
Spółki o relatywnie niskiej wartość C/P są dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Wysoki wskaźnik informuje o dużych oczekiwaniach co do zysków i może się zdarzyć, że spółka nie podoła wygórowanym oczekiwaniom i pomimo utrzymania przychodów na stałym poziomie, ceny zaczną spadać. Szukając wartości granicznej niedowartościowania / przewartościowania zawsze należy porównać spółkę do średniej z branży i szerokiego rynku.

    C/ZO:

Cena do zysku operacyjnego:
Jest to wskaźnik wartości rynkowej mierzący niedowartościowanie / przewartościowanie spółki jako stosunek ceny rynkowej do zysku operacyjnego. Jest on zamiennikiem wskaźnika C/Z. Wykorzystuje się go głównie do porównań spółek, które nie generują regularnych zysków netto lub generują straty netto (ujemne C/Z nie niesie zbyt wielu cennych informacji). Zysk operacyjny jest wartością pośrednią pomiędzy przychodami, a zyskiem netto.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma ujemny zysk operacyjny.

Strategia inwestycyjna:
Spółki o relatywnie niskiej wartość C/ZO są dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Wysoki wskaźnik informuje o dużych oczekiwaniach co do zysków i może się zdarzyć, że spółka nie podoła wygórowanym oczekiwaniom i pomimo utrzymania przychodów na stałym poziomie, ceny zaczną spadać. Szukając wartości granicznej niedowartościowania / przewartościowania zawsze należy porównać spółkę do średniej z branży i szerokiego rynku.

    EV/P:

Enterprise value (wartość przedsiębiorstwa) do przychodów:
Wskaźnik analogiczny do C/P, a więc mierzący stosunek wartości rynkowej do realnej, jednak tutaj zamiast zwykłej ceny akcji, brane są pod uwagę także zobowiązania i posiadana gotówka. Idea jest taka, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko kapitalizacja (czyli wartość wszystkich akcji według ceny giełdowej). Trzeba uwzględnić również wszelkie długi (zobowiązania), które posiada spółka, oraz gotówkę, którą może przeznaczyć np. na spłatę zobowiązań (stąd znak minus).

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma ujemne przychody. Jest to możliwe przypadku spółek typu fundusze inwestycyjne itp. gdzie przychód nie jest generowany ze sprzedaży, a z obrotu instrumentami finansowymi.

Strategia inwestycyjna:
Spółki o relatywnie niskiej wartość EV/P są dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Wysoki wskaźnik informuje o dużych oczekiwaniach co do przychodu i może się zdarzyć, że spółka nie podoła wygórowanym oczekiwaniom i pomimo utrzymania przychodów na stałym poziomie, ceny zaczną spadać. Szukając wartości granicznej niedowartościowania / przewartościowania zawsze należy porównać spółkę do średniej z branży i szerokiego rynku.

    EV/EBIT:

Enterprise value (wartość przedsiębiorstwa) do zysku operacyjnego:
Wskaźnik analogiczny do C/ZO, a więc mierzący stosunek wartości rynkowej do realnej, jednak tutaj zamiast zwykłej ceny akcji, brane są pod uwagę także zobowiązania i posiadana gotówka. Idea jest taka, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko kapitalizacja (czyli wartość wszystkich akcji według ceny giełdowej). Trzeba uwzględnić również wszelkie długi (zobowiązania), które posiada spółka, oraz gotówkę, którą może przeznaczyć np. na spłatę zobowiązań (stąd znak minus).

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak najmniejsza, ale dodatnia. Wartości ujemne oznaczają, że spółka ma ujemny zysk operacyjny.

Strategia inwestycyjna:
Spółki o relatywnie niskiej wartość EV/EBIT są dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Wysoki wskaźnik informuje o dużych oczekiwaniach co do zysków i może się zdarzyć, że spółka nie podoła wygórowanym oczekiwaniom i pomimo utrzymania przychodów na stałym poziomie, ceny zaczną spadać. Szukając wartości granicznej niedowartościowania / przewartościowania zawsze należy porównać spółkę do średniej z branży i szerokiego rynku.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
matik_SR3-glowny79,52%47,60%
jaroslawnowak1_bosmies25,97%59,19%
walczakos_portfel132,48%55,60%
piotrsmuda_real33,08%60,39%
EnemyofGod_LONG237,54%60,94%
Krzyrzak_Amarozzo223,06%57,48%
jadd6006917_wzrostDywidendy20,96%61,48%
walczakos_portfel-div32,64%63,07%
piotro_Boss7,61%55,82%
kartula_BENG29,36%60,83%

Pełna lista portfeli

  niedawne rekomendacje
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły rekomendacje wydane przez biura maklerskie, z podanym dużym potencjałem wzrostowym ("Szczera rekomendacja").

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Własne testy wykazały, że taka rekomendacja zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
ENA26 Cze 20249.8 zł+85.3%
PEP26 Cze 202464.8 zł+60.6%
NVG31 Maj 20242.16 zł+85.2%
11B22 Maj 2024589 zł+61.7%
VOT13 Maj 202443.65 zł+53.3%
ALL25 Kwi 202416 zł+56.3%
ASB24 Kwi 202425.08 zł+53.9%
CTX10 Kwi 202475 zł+74.8%
CLN5 Mar 202414.7 zł+73.5%
CDR5 Mar 2024105.4 zł+82.9%