PKO

   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 37,86 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Banki
dane finansowe za: II kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 17 Paź 2019
siła relatywna: -6,31% (69,07)
siła relatywna WIG: -1,22%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
banki7,60%0,73%17,78%11,88%0,05-40,70%
WIG7,19%2,97%5,18%3,42%0,888,61%
PKO11,24%1,38%34,90%25,35%0,05-37,96%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PKO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PKO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PKO) - rozwodnienie kapitału
(PKO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PKO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Lut 201843.17 zł-1.3%
26 Wrz 201735 zł-14.3%
31 Sie 201736.68 zł-18.2%
24 Lip 201736.1 zł-5.8%
20 Cze 201734.55 zł-13.7%
1 Mar 201735.4 zł-11.9%
22 Lut 201735.45 zł-8.3%
19 Sty 201730 zł-26.7%
16 Sty 201729.96 zł-11.9%
15 Gru 201627.82 zł-8.3%
17 Sie 201626.78 zł-10.4%
10 Maj 201623.45 zł-1.9%
16 Mar 201626.97 zł-7.3%
15 Lut 201625.07 zł-13.8%
2 Lut 201623.36 zł-5.8%
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PKO X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PKO X2 = 0,13

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PKO X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PKO X4 = 0,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PKO Z'' Score = 3,96

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,96
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PKO to -6,31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PKO to -12,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-07-293.13 %1.33 zł44.43%
2018-08-061.31 %0.55 zł22.11%
2017---
2016---
2015---
2014-09-151.91 %0.75 zł29.04%
2013-09-164.76 %1.80 zł60.04%
2012-06-063.88 %1.27 zł41.72%
2011-08-265.53 %1.98 zł77.04%
2010-10-194.14 %1.90 zł102.73%
2009-09-213.09 %1.00 zł31.86%
2008-08-122.22 %1.09 zł37.06%
2007-07-171.73 %0.98 zł44.40%
2006-07-052.11 %0.80 zł46.11%
2005-08-163.48 %1.00 zł66.18%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PLX30 Cze 2006
22,18%
RFK30 Mar 2007
22,16%
VRG30 Wrz 2009
-18,08%
MOL30 Wrz 2009
-0,32%
MIP30 Wrz 2010
7,57%
YWL 30 Mar 2012
-13,18%
EMC30 Wrz 2012
75,27%
MOL30 Gru 2012
-8,18%
RDN30 Cze 2014
27,23%
CEZ30 Wrz 2014
-5,70%
CEZ30 Gru 2014
-0,27%
ACE30 Gru 2014
1,21%
ACE30 Mar 2015
17,81%
PKO30 Wrz 2015
-6,51%
PKO30 Gru 2015
-3,35%
PKO30 Mar 2016
-5,98%
PKO30 Cze 2016
5,79%
PKO30 Wrz 2016
7,77%
CPS30 Mar 2019
15,89%
PKO30 Cze 2019
-6,49%
  informacje o spółce
Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski SA posiada najbardziej rozległą sieć dystrybucyjną produktów i usług bankowych w Polsce. PKO zachowuje kluczową pozycję w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, kredytów mieszkaniowych oraz funduszy unijnych. Jest uniwersalnym bankiem, którego sieć oddziałów, agencji oraz bankomatów jest unowocześniana kanałami dystrybucji, bankowością telefoniczną oraz internetową. Fakt iż bank posiada największą w kraju wartość przyjętych depozytów oraz że zajmuje pierwszą pozycję pod względem wartości udzielonych kredytów, pozwala na dalszy jego rozwój dzięki stabilnej podstawie finansowania. Ciekawą propozycją jest stworzenie przez PKO oddziałów za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii), w celu obsługi polskich klientów przebywających za granicą, głównie w celach zarobkowych. Pierwsza placówka w Londynie została otwarta w 2008 roku, jednak początki banku sięgają powstania Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w 1919 roku, która w 1920 roku stała się instytucją państwową. Na przełomie lat 1949-50 Kasa ta została przekształcona na Powszechną Kasę Oszczędności, aby w 1987 roku uzyskać samodzielność. W 2000 roku nastąpiło przekształcenie w jedno-podmiotową spółkę Skarbu Państwa i od tego czasu bank figuruje pod obecną nazwą. Bank pierwszą dywidendę wynoszącą 3.44% wypłacił w 2005 roku i od tego czasu regularnie dzieli się zyskami z akcjonariuszami.