WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
    ROE:

Return on equity (zwrot z kapitału własnego):
Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy fundamentalnej. Wykorzystywany przez samego Warrena Buffeta. Wskaźnik ten bada jak dobrze spółka potrafi wykorzystać swój kapitał do zarabiania.

Wzór:
cena do zysku


Pożądana wartość:
jak największa. Optymalna to ok. 10%-15% (większe ROE może być trudne do utrzymania).

Strategia inwestycyjna:
Oczywiście najlepszą wartością dla ROE jest kilkadziesiąt %. Jednak należy uważać, gdyż bardzo wysoka rentowność jest zwykle trudna do utrzymania przez dłuższy czas i często bardziej cenione jest 10% utrzymywane przez kilka lat niż jednorazowy skok na 30%. Dlatego zawsze warto zwrócić uwagę, na wykres historycznego ROE oraz porównać go z ROE dla branży i szerokiego rynku.

    ROA:

Return on assets (zwrot z aktywów):
Wskaźnik bardzo podobny do ROE. Różnica polega na tym, że w ROE sprawdzamy jak dobrze potrafi zarabiać każda złotówka należąca do firmy (niezadłużona), natomiast ROA mierzy jak dobrze potrafi zarabiać każda złotówka zainwestowana w firmę (niezależnie od tego czy jest niezadłużona czy też pochodzi z pożyczki). ROA (jeśli jest dodatnie) jest mniejsze od ROE, gdyż aktywa są zawsze większe od kapitału własnego.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak największa. Optymalna to ok. 10%(większe ROA może być trudne do utrzymania).

Strategia inwestycyjna:
Oczywiście najlepszą wartością dla ROA jest kilkadziesiąt %. Jednak należy uważać, gdyż bardzo wysoka rentowność jest zwykle trudna do utrzymania przez dłuższy czas i często bardziej cenione jest 10% utrzymywane przez kilka lat niż jednorazowy skok na 30%. Dlatego zawsze warto zwrócić uwagę, na wykres historycznego ROA oraz porównać go z ROA dla branży i szerokiego rynku.


marża operacyjna:
Mierzy stosunek zysku operacyjnego do przychodów. Zysk operacyjny to przychody pomniejszone o różnego rodzaju koszty takie jak: koszty wytworzenia produktów, koszty zarządu, koszty sprzedaży, koszty operacyjne. Innymi słowy marża operacyjna informuje nas jaki procent z przychodów pozostaje w kasie po odliczeniu ww kosztów. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak największa, jednak podobnie jak w przypadku rentowności, kluczem jest nie tyle wysoki poziom sam w sobie, co utrzymanie stabilności na wysokim poziomie.

Strategia inwestycyjna:
Szukamy spółek z wysoką marżą, czyli od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w zależności od branży (zawsze porównaj z branżą i szerokim rynkiem), które w dodatku potrafią utrzymać marżę na wysokim poziomie przez ostatnie kilka lat (sprawdzamy na wykresie historycznym marży).


marża zysku netto:
Mierzy stosunek zysku netto do przychodów. Zysk netto to nic innego jak przychody pomniejszone o wszystkie możliwe koszta i podatki. Innymi słowy marża zysku netto informuje nas jaki procent z przychodów spółka dostaje jako czysty zysk. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak największa, jednak podobnie jak w przypadku rentowności, kluczem jest nie tyle wysoki poziom sam w sobie, co utrzymanie stabilności na wysokim poziomie.

Strategia inwestycyjna:
Szukamy spółek z wysoką marżą, czyli od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w zależności od branży (zawsze porównaj z branżą i szerokim rynkiem), które w dodatku potrafią utrzymać marżę na wysokim poziomie przez ostatnie kilka lat (sprawdzamy na wykresie historycznym marży).


produktywność aktywów:
Wskaźnik ten pokazuje jak dobrze spółka wykorzystuje swoje aktywa do generowania przychodu. Z dwóch spółek zawsze bardziej wartościowa jest ta, która dysponując takim samym kapitałem potrafi zarobić więcej. Z dwóch spółek o takim smym wskaźniku produktywności bardziej wartościowa, będzie spółka z większymi aktywami, gdyż ciężej jest zarobić np. 20% z 1 miliona zł niż 20% z 10 tys zł.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
jak największa

Strategia inwestycyjna:
Warto wyszukiwać spółek z wysoką produktywnością. Wysoka wartośc tego wskaźnika to 2 i więcej. Spółki z produktywnością w okolicach 1 są przeciętne, a w okolicach 0 słabe. Warto jednak poziom wskaźnika porównać z branżą danej spółki i szerokim rynkiem, gdyż skala wartości wskaźnika będzie nieco inna np dla spółek informatycznych niż dla spółek produkcyjnych

    UKP:

Udział kapitałów pracujących w aktywach:
Wskaźnik ten obrazuje potencjał spółki do generowania przychodów. Wartość wskaźnika powinna być jak największa. Taka sytuacja oznacza, że spółka posiada dużo kapitałów pracujących ( niezadłużonego kapitału obrotowego ) przy stosunkowo niewielkiej ilości aktywów. Za wysoką wartość wskaźnika uznaje się wartości powyżej 30%. (Wzrastanie wskaźnika to wartości znacznie przekraczających 30% może oznaczać, że spółka nie do końca wykorzystuje potencjał do zarabiania). Najważniejsze jest jednak to, aby ten wskaźnik nie spadał poniżej 0%. Ujemny wskaźnik oznacza, iż spółka nie posiada kapitałów pracujących. Oczywiście taka spółka też może zarabiać, ale jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku spółek posiadających kapitały pracujące.

Wzór:
cena do wartości księgowej


Pożądana wartość:
Lepiej zbyt dużo, niż zbyt mało, jednak optymalna wartość to ok 30%. Ważne, aby wskaźnik nie spadł poniżej 0%.

Strategia inwestycyjna:
Jeśli szukamy spółek stabilnych ( o niezachwianej płynności ), a jednocześnie z dużym potencjałem do zwiększania zysków, powinniśmy szukać spółek ze wskaźnikiem powyżej 10-20%. Jednak nie warto zbyt sztywno trzymać się tej zasady, gdyż wiele zależy od branży, w której dział spółka, dlatego najważniejsze jest porównanie z tym samym wskaźnikiem obliczonym dla branży.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
walczakos_portfel145,93%58,62%
jaroslawnowak1_bosmies30,23%59,80%
Krzyrzak_Amarozzo227,23%58,82%
piotrsmuda_real39,89%58,99%
jaroslawnowak1_taniespolki21,86%55,05%
jadd6006917_wzrostDywidendy25,53%61,93%
piterson_09201714,58%60,34%
walczakos_portfel-div42,75%66,67%
kondor_akcje27,79%61,15%
Jacekk44_test37,62%60,86%

Pełna lista portfeli

  aktualne rekomendacje kupna
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły się szczere rekomendacje kupna.

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Udowodniono, że taka rekomendacja zwiększa szansę na to, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
MON13 Mar 20235.06 zł+70.6%
EAH13 Mar 202328.7 zł+64.6%
CDL13 Mar 202317.4 zł+53.9%
WTN13 Mar 202326.1 zł+56.4%
VRG13 Mar 20233.25 zł+56%
WOJ13 Mar 20237.82 zł+50.3%
SFG13 Mar 20235.45 zł+159.4%
VRG23 Lut 20233.34 zł+53%
BBT17 Lut 202314.94 zł+56.6%
RVU3 Lut 202353.5 zł+59.1%