MFO

   MFO SA (MFO)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 37,20 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: III kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 2 Mar 2024
siła relatywna: 11,71% (17,97)
siła relatywna WIG: 7,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo6,52%3,28%4,94%2,85%1,10-178,16%
WIG7,86%3,20%5,97%3,93%0,8713,09%
MFO-6,76%-4,36%-2,64%-3,89%1,1232,91%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MFO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MFO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MFO) - rozwodnienie kapitału
(MFO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MFO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Lip 202239.2 zł78.3%
25 Lip 202239.2 zł62%
25 Kwi 202250.2 zł58.2%
6 Wrz 202146 zł69.6%
23 Maj 201745 zł-28.6%
23 Maj 201745 zł-27.6%
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MFO X1 = 0,33

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MFO X2 = 0,55

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MFO X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MFO X4 = 1,17

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MFO Z'' Score = 8,22

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,22
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MFO to 11,71%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -5%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MFO to -4,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-08-109.20 %4.00 zł19.88%
2021-06-082.24 %1.00 zł24.51%
2020---
2019-06-193.93 %0.84 zł19.89%
2018-06-192.01 %0.63 zł20.09%
2017-06-281.38 %0.58 zł19.93%
2016---
2015-06-262.32 %0.30 zł21.84%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KCI30 Mar 2005
-3,79%
FTE30 Mar 2005
0,00%
RPC30 Mar 2005
16,21%
RPC30 Cze 2005
6,84%
MSP30 Cze 2005
11,06%
KCI30 Cze 2005
-3,94%
ALT30 Cze 2005
-15,31%
NET30 Wrz 2006
7,91%
PCE30 Wrz 2006
-13,08%
RLP30 Mar 2008
-43,53%
RLP30 Cze 2008
-7,38%
CCE30 Wrz 2008
-48,10%
ENI30 Wrz 2008
-41,72%
CCE30 Gru 2008
-4,88%
RLP30 Gru 2008
-2,32%
IFR30 Cze 2009
48,26%
IFR30 Wrz 2009
-23,75%
BDL30 Wrz 2009
-4,13%
CTC30 Gru 2009
34,62%
KMP30 Cze 2010
55,47%
PGV30 Gru 2011
-4,93%
PGV30 Mar 2012
-34,07%
EXL30 Wrz 2012
12,15%
OBL30 Gru 2013
-20,91%
SNW30 Gru 2014
666,67%
ATR30 Gru 2016
-3,45%
CNG30 Gru 2017
-22,95%
CPL30 Wrz 2019
-13,58%
AWM30 Wrz 2019
-21,54%
BCM30 Cze 2021
-11,96%
OVO30 Cze 2022
11,35%
ZEP30 Cze 2023
4,97%
MFO30 Wrz 2023
18,95%