BBD

   BBI Development SA (BBD)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,85 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: II kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 28 Lis 2022
siła relatywna: -20,94% (98,19)
siła relatywna WIG: 7,94%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości9,29%4,68%27,78%20,66%0,265,83%
WIG8,79%4,07%6,39%4,51%0,8711,21%
BBD-6,76%-4,03%-48,88%-92,98%0,04-29,99%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BBD) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BBD) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BBD) - rozwodnienie kapitału
(BBD) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BBD) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BBD X1 = -0,3

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BBD X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BBD X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BBD X4 = 0,5

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BBD Z'' Score = 1,66

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,66
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -21%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BBD to -20,94%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -46%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BBD to -46,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CFI30 Mar 2010
-1,67%
CFI30 Cze 2010
-7,91%
OIL30 Cze 2011
-62,42%
OIL 30 Cze 2012
16,51%
CLE30 Gru 2014
-1,56%
RNK30 Mar 2015
12,55%
NVG30 Cze 2015
-12,50%
OPG30 Gru 2015
-25,58%
OPG30 Mar 2016
7,81%
IIA30 Mar 2016
3,38%
IIA30 Cze 2016
0,54%
BPH30 Cze 2016
-0,06%
NVG30 Wrz 2017
-10,26%
IDG30 Wrz 2017
-21,74%
MNI30 Gru 2017
-25,00%
BMC30 Mar 2018
-23,53%
SHD30 Mar 2018
-4,71%
BMC30 Cze 2018
34,62%
BRA30 Wrz 2019
-51,35%
NTC30 Wrz 2019
-29,41%
CZT30 Gru 2019
0,00%
BRA30 Gru 2019
-51,85%
PND30 Gru 2019
17,51%
HRS30 Mar 2020
145,45%
BRA30 Mar 2020
150,00%
PRI30 Wrz 2020
-36,00%
EEX30 Gru 2020
14,24%
BBD30 Cze 2021
4,03%
BBD30 Wrz 2021
-17,10%
BBD30 Cze 2022
13,48%
ENI30 Cze 2022
-9,86%
PRI30 Cze 2022
-16,11%
  informacje o spółce
Narodowy Fundusz Inwestycyjny BBI Development SA to spółka mająca na celu pomoc w realizacji projektu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Fundusz został powołany w ramach programu powszechnej prywatyzacji i w ramach działalności gospodarczej zarządzał aktywami, gotówką oraz zajmował się nabywaniem papierów wartościowych (emitowanych przez Skarb Państwa). Pierwsze notowanie miało miejsce 12 czerwca 1997 roku. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28. Spółka koncentruje się na rynku nieruchomości (przedsięwzięcia developerskie). Jej zadaniem jest przystępowanie do finansowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi od momentu pozyskania działki do etapu sprzedaży użytkowej powierzchni danego przedsięwzięcia. Schemat działania Funduszu zakłada wyszukiwanie gruntów tanich z trudną sytuacją prawną, a następnie, po ich zabudowaniu sprzedaż z bardzo wysokim zyskiem. Przedsiębiorstwo nie ma na celu nabywania zbudowanych nieruchomości z chęcią czerpania przepływów finansowych w drodze wynajmu. Przykładem realizacji projektów Funduszu jest projekt : centrum mieszkaniowo-kulturalnego w warszawskiej Pradze. Spółka zaliczana jest do średnich, których wartość kapitalizacji mieści się w przedziale 50-250 mln EUR. Ze względu na doświadczenie firmy Juvenes Sp. z o.o. w kwestiach obsługi budowlanej obiektów oraz działalności developera w 2010 roku połączono obie firmy (przejęcie Juvenes Sp. z o.o. przez BBI Development SA.)