ACT

   Action SA (ACT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 19,40 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Handel hurtowy
dane finansowe za: III kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 21 Lut 2024
siła relatywna: 2,00% (46,33)
siła relatywna WIG: 7,88%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
handel hurtowy12,89%5,52%1,90%1,68%2,39-20,39%
WIG7,86%3,23%5,94%4,00%0,8713,02%
ACT9,60%6,36%1,90%1,68%3,7852,66%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ACT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ACT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ACT) - rozwodnienie kapitału
(ACT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ACT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
8 Cze 202212.38 zł66.4%
6 Gru 202113.2 zł71.2%
29 Mar 201616.8 zł-16.1%
16 Lip 201536.09 zł-12.2%
13 Maj 201445.4 zł-5.3%
19 Cze 201336.68 zł-7.3%
1 Cze 201220.05 zł74.6%
9 Mar 201222.5 zł-19.6%
7 Gru 201117.7 zł69.5%
15 Lip 201118.74 zł-6.6%
1 Gru 201016.6 zł50.6%
28 Wrz 201019.5 zł-6.9%
2 Paź 200614.69 zł59.9%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ACT X1 = 0,53

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ACT X2 = 0,67

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ACT X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ACT X4 = 1,47

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ACT Z'' Score = 10,88

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ACT to 2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ACT to -0,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-1616.23 %1.00 zł81.28%
2015-06-162.59 %1.00 zł24.22%
2014-08-182.50 %1.00 zł27.35%
2013-06-134.11 %1.50 zł50.94%
2012-05-143.93 %0.84 zł32.50%
2011-05-112.23 %0.43 zł27.37%
2010-04-303.77 %0.85 zł43.55%
2009-01-1219.47 %1.46 zł131.22%
2008-02-111.18 %0.27 zł13.87%
2007-02-130.79 %0.15 zł15.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Gru 2006
13,19%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
ZUK30 Mar 2009
38,85%
CMP30 Mar 2009
67,78%
ASE30 Cze 2011
-21,83%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
ENA30 Cze 2012
3,02%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
INP30 Gru 2012
14,55%
NVT30 Gru 2012
22,79%
PLA30 Gru 2012
-1,45%
ELT30 Gru 2012
6,63%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
HEL30 Cze 2013
37,60%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
INK30 Mar 2014
-11,50%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
HDR30 Gru 2014
8,40%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
ACP30 Gru 2014
8,70%
RLP30 Gru 2014
12,80%
INP30 Wrz 2015
19,33%
AMB30 Mar 2016
0,00%
COL30 Mar 2016
-9,01%
COL30 Cze 2016
6,50%
HEL30 Cze 2016
45,47%
PLA30 Cze 2016
2,56%
PRT30 Cze 2016
5,69%
PRT30 Wrz 2016
-5,06%
ZAP30 Gru 2016
-1,06%
DCR30 Gru 2016
16,44%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
PLA30 Wrz 2017
-17,95%
LTX30 Wrz 2017
-3,29%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
LTX30 Mar 2018
6,79%
INK30 Mar 2018
12,20%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
LTX30 Wrz 2018
2,21%
HDR30 Wrz 2018
-3,28%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
ASE30 Gru 2018
21,74%
HDR30 Gru 2018
0,56%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
MON30 Mar 2019
-10,33%
MON30 Cze 2019
-32,53%
SES30 Mar 2020
13,22%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
HEL30 Gru 2020
38,46%
STP30 Mar 2021
18,10%
TSG30 Cze 2021
-5,19%
TSG30 Wrz 2021
-31,05%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
MFO30 Gru 2022
20,39%
ACT30 Mar 2023
5,98%
ACT30 Cze 2023
-0,85%
IZO30 Cze 2023
8,77%
KPD30 Cze 2023
-12,50%
ACT30 Wrz 2023
3,11%