PPS

   Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,44 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 19 Wrz 2020
siła relatywna: -11,66% (88,12)
siła relatywna WIG: -0,39%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności5,53%2,94%3,64%2,22%1,21-0,10%
WIG6,55%2,90%5,03%2,86%0,7910,50%
PPS7,01%3,88%8,65%5,50%0,719,37%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PPS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PPS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PPS) - rozwodnienie kapitału
(PPS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PPS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PPS X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PPS X2 = 0,56

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PPS X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PPS X4 = 1,1

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PPS Z'' Score = 7,26

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,26
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PPS to -11,66%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -22%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PPS to -21,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-06-296.52 %0.12 zł46.00%
2019-07-067.32 %0.12 zł48.69%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATM30 Mar 2009
50,86%
PQA30 Mar 2009
64,79%
KTY30 Cze 2009
35,94%
RAF30 Wrz 2009
-1,50%
PGS30 Cze 2010
4,95%
ACE30 Gru 2010
13,90%
FCL30 Wrz 2011
-3,11%
FCL30 Gru 2011
25,23%
ACE30 Mar 2012
-15,37%
ERG 30 Wrz 2012
-2,56%
ACE30 Gru 2012
26,32%
AMB 30 Gru 2012
8,16%
MCI30 Gru 2012
4,40%
MCI30 Mar 2013
12,78%
KGN30 Mar 2013
-14,25%
ETL30 Cze 2014
-6,17%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
KPD30 Gru 2014
-1,38%
BAH30 Cze 2015
-3,74%
KCH30 Gru 2015
0,53%
MAK30 Gru 2015
0,00%
KST30 Gru 2015
-8,45%
RWL30 Gru 2015
-3,18%
TRK30 Gru 2015
-2,90%
RWL30 Mar 2016
6,93%
MAK30 Mar 2016
11,68%
DVL30 Mar 2016
-18,35%
BAH30 Mar 2016
5,30%
DCR30 Cze 2016
27,93%
IPF30 Cze 2016
-7,50%
TRK30 Cze 2016
25,17%
KPD30 Wrz 2016
-0,80%
MLG30 Mar 2017
5,33%
RWL30 Wrz 2017
-10,24%
RWL30 Gru 2017
0,31%
FRO30 Gru 2017
-16,82%
FRO30 Mar 2018
-2,53%
KPD30 Mar 2018
4,03%
STF30 Mar 2018
-12,41%
K2I30 Gru 2018
-13,04%
PGO30 Mar 2019
-5,00%
LTS30 Wrz 2019
-7,09%
RDL30 Gru 2019
-25,68%
TLX30 Mar 2020
14,49%