IZB

   Izoblok SA (IZB)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 39,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Tworzywa i guma
dane finansowe za: IV kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 30 Maj 2023
siła relatywna: 5,58% (36,48)
siła relatywna WIG: 4,80%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Tworzywa i guma7,05%3,17%4,56%2,69%1,256,93%
WIG7,60%3,26%5,69%3,39%0,8813,08%
IZB-12,11%-5,13%-2,06%-3,54%1,454,72%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (IZB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (IZB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (IZB) - rozwodnienie kapitału
(IZB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (IZB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
7 Sty 201929.4 zł53.1%
14 Lis 2017110 zł60%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IZB X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IZB X2 = 0,03

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IZB X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IZB X4 = 0,36

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IZB Z'' Score = 3,87

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,87
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IZB to 5,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IZB to -1,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Cze 2005
0,96%
MSW30 Gru 2005
79,89%
PBF30 Wrz 2009
3,03%
PCE30 Cze 2010
14,05%
GOB30 Cze 2010
27,68%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
KOF30 Gru 2010
-0,18%
COG30 Gru 2010
71,43%
MIP30 Mar 2011
-5,06%
MIP30 Cze 2011
-43,13%
MIP30 Wrz 2011
-9,66%
PLJ30 Wrz 2011
-10,94%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
RES30 Gru 2011
1033,72%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
GRI 30 Mar 2012
-11,48%
TVN30 Mar 2012
-18,98%
MSW30 Cze 2012
-2,21%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
DEL30 Wrz 2012
-5,68%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
WLB30 Wrz 2012
58,62%
PQA30 Wrz 2012
3,03%
AWB30 Gru 2012
-1,61%
AWB30 Mar 2013
-18,03%
PMA30 Mar 2013
-52,12%
PMA30 Cze 2013
16,46%
URS 30 Cze 2013
27,42%
B3S30 Cze 2013
0,00%
BTM30 Cze 2013
170,00%
URS 30 Wrz 2013
-25,00%
PMA30 Wrz 2013
-4,89%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
AUG30 Gru 2013
15,79%
APL30 Mar 2014
-24,00%
BNP30 Mar 2016
-6,23%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
BNP30 Wrz 2016
-1,87%
DRP30 Gru 2016
86,36%
PEP30 Gru 2016
51,31%
PEP30 Mar 2017
-25,02%
DRP30 Mar 2017
-17,56%
ENI30 Mar 2017
-68,48%
RDN30 Wrz 2017
-28,76%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
OPL30 Mar 2018
-20,00%
SWG30 Mar 2018
-0,57%
OPL30 Cze 2018
-4,31%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
AWB30 Gru 2018
-1,90%
AWB30 Mar 2019
-9,71%
MSW30 Mar 2019
-16,47%
TXM30 Mar 2019
-35,00%
ZUE30 Mar 2019
0,00%
ZUE30 Cze 2019
32,05%
TRK30 Cze 2019
-1,95%
ZUE30 Wrz 2019
-18,06%
TRK30 Gru 2019
-29,17%
RDN30 Gru 2019
-36,36%
RDN30 Mar 2020
171,43%
MBW30 Mar 2020
-32,81%
MBW30 Cze 2020
-15,56%
RDN30 Wrz 2020
-4,76%
WOJ30 Wrz 2020
3,72%
ENG30 Gru 2020
-0,89%
ENG30 Mar 2021
2,83%
GOB30 Mar 2021
0,00%
GOB30 Wrz 2021
-13,64%
GOB30 Mar 2022
3,65%
HLD30 Cze 2022
0,00%
IZB30 Cze 2022
-2,02%
IZB30 Wrz 2022
12,09%
HLD30 Wrz 2022
0,00%
ZEP30 Wrz 2022
25,00%
PCE30 Gru 2022
-1,78%
IZB30 Gru 2022
-5,26%