IZB

   Izo-Blok SA (IZB)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 38,40 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Tworzywa i guma
dane finansowe za: IV kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 16 Maj 2022
siła relatywna: -16,67% (82,38)
siła relatywna WIG: -12,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Tworzywa i guma10,18%5,87%6,51%5,11%1,287,76%
WIG10,35%4,56%6,96%5,20%0,8611,85%
IZB-21,47%-11,18%-13,34%-13,32%0,844,89%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (IZB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (IZB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (IZB) - rozwodnienie kapitału
(IZB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (IZB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
7 Sty 201929.4 zł53.1%
14 Lis 2017110 zł60%
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IZB X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IZB X2 = 0,09

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IZB X3 = -0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IZB X4 = 0,45

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IZB Z'' Score = 3,55

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,55
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -17%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IZB to -16,67%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -36%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IZB to -35,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Mar 2005
6,12%
PTH30 Mar 2005
16,75%
PTH30 Cze 2005
43,72%
NVT30 Cze 2005
-11,54%
HTM30 Cze 2005
-8,88%
MSW30 Wrz 2005
2,87%
PTH30 Wrz 2005
-9,83%
PLX30 Wrz 2005
12,49%
IFC30 Cze 2008
-5,41%
IFC30 Gru 2008
4,60%
IFC30 Mar 2009
14,29%
PCE30 Wrz 2009
-23,32%
FAM30 Mar 2010
10,22%
WST30 Wrz 2010
31,95%
WST30 Gru 2010
-18,26%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
BMI30 Mar 2011
-1,32%
WST30 Wrz 2011
-8,99%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
RES30 Gru 2011
1033,72%
MSW30 Mar 2012
-4,61%
MSP30 Cze 2012
11,04%
WLB30 Cze 2012
-39,58%
WLB30 Wrz 2012
58,62%
RDN30 Gru 2012
12,94%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
RDN30 Mar 2013
14,58%
APL 30 Wrz 2013
-23,00%
PBO30 Mar 2014
-33,01%
LRQ30 Mar 2014
-19,13%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
LRQ30 Wrz 2014
17,51%
JSW30 Wrz 2014
-45,97%
ZUK30 Wrz 2015
7,82%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
PRC30 Wrz 2017
-32,91%
RNK30 Wrz 2017
1,06%
GLC30 Gru 2017
-1,92%
MSZ30 Gru 2017
-7,81%
PXM30 Gru 2017
-3,23%
MSZ30 Mar 2018
-50,85%
GLC30 Mar 2018
-16,18%
ENI30 Mar 2018
-10,00%
GLC30 Cze 2018
-50,29%
MSZ30 Cze 2018
-20,69%
MSZ30 Wrz 2018
4,35%
GLC30 Wrz 2018
11,76%
GCN30 Gru 2018
0,00%
TRK30 Mar 2019
-24,91%
TRK30 Cze 2019
-1,95%
ZEP30 Cze 2019
1,40%
ATR30 Wrz 2019
-9,77%
ATR30 Gru 2019
-22,68%
GCN30 Wrz 2020
-4,63%
PMA30 Wrz 2021
-9,09%
IZB30 Gru 2021
-26,25%