LTS

   Grupa Lotos SA (LTS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 91,20 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Paliwa
dane finansowe za: II kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 16 Paź 2019
siła relatywna: 6,33% (15,80)
siła relatywna WIG: -1,87%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Paliwa7,54%4,90%5,60%4,50%1,34-27,36%
WIG7,19%2,97%5,18%3,42%0,888,61%
LTS12,46%6,25%8,66%4,58%1,3612,74%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (LTS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (LTS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (LTS) - rozwodnienie kapitału
(LTS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (LTS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
3 Cze 201986.74 zł-24%
2 Kwi 201985.9 zł-23.9%
5 Mar 201995.32 zł-31.6%
4 Lut 201992.34 zł-29.2%
10 Sty 201993.12 zł-27%
15 Lis 201873.94 zł-19.1%
3 Wrz 201869.96 zł-19.3%
2 Sie 201866.78 zł-21.4%
5 Kwi 201854.6 zł54.4%
9 Sty 201856.08 zł-3.7%
9 Sty 201856.08 zł-5%
5 Sty 201857.4 zł-10.2%
29 Lis 201759.2 zł-13%
3 Lis 201766 zł-21.8%
1 Wrz 201758.78 zł-19.3%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LTS X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LTS X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LTS X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LTS X4 = 1,44

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LTS Z'' Score = 7,42

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,42
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LTS to 6,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LTS to -6,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-09-103.43 %3.00 zł34.94%
2018-09-101.43 %1.00 zł11.06%
2017-09-101.73 %1.00 zł18.21%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-06-050.73 %0.36 zł6.04%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Cze 2010
4,05%
AMB30 Wrz 2010
-5,79%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
WLT30 Gru 2012
-13,88%
GKI30 Mar 2013
9,02%
AMC 30 Cze 2013
36,34%
ABC30 Cze 2013
30,91%
HWE30 Wrz 2013
-8,80%
ABC30 Gru 2013
-3,09%
ETL30 Gru 2013
-12,50%
ABC30 Mar 2014
4,17%
ETL30 Gru 2014
10,56%
ENG30 Gru 2014
8,21%
WLT30 Gru 2014
33,08%
ATD30 Cze 2015
7,11%
IND30 Cze 2015
15,09%
IND30 Wrz 2015
-11,22%
PKN30 Cze 2016
-5,85%
WDX30 Wrz 2016
10,85%
PBX30 Mar 2017
-10,93%
PBX30 Cze 2017
-3,81%
TLX30 Cze 2017
-3,83%
TLX30 Wrz 2017
-3,87%
ROB30 Wrz 2017
11,38%
VTG30 Cze 2018
0,00%
AMC30 Wrz 2018
4,55%
MCP30 Gru 2018
13,17%
MCR30 Gru 2018
4,85%
SNK30 Gru 2018
5,39%
SNK30 Mar 2019
-0,39%
SNK30 Cze 2019
-22,92%
LTS30 Cze 2019
4,60%
  informacje o spółce
Grupa Lotos SA jest spółką działającą od 1975 roku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135. Powstała w wyniku przekształceń Rafinerii Gdańskiej, a pierwsze jej notowanie miało miejsce 9 czerwca 2005 roku. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła w 2007 roku i wynosiła ona 0,73%. Głównym akcjonariuszem jest posiadający ponad 50% udziałów Skarb Państwa (stan na 2011 rok). Jest to największe przedsiębiorstwo regionu pomorskiego, zajmujące się przerobem ropy naftowej a następnie dystrybucją i sprzedażą produktów pochodnych (takich jak: oleje, benzyny, paliwa lotnicze, asfalty i gazy) oraz lider na rynku silnikowych olejów smarowych. Dostęp do ropy naftowej zapewnia firmie terminal w Porcie Północnym w Gdańsku oraz rurociąg „Przyjaźń”. Grupa kapitałowa Lotos posiada na terenie kraju ponad 300 stacji benzynowych, a w jej skład wchodzi kilkanaście spółek (np. nich Lotos Czechowice, Lotos Jasło i firma wydobywcza Petrobaltic). Dzięki znacznemu rozwojowi Grupy Kapitałowej Lotos, której udziały wzrosły z 25,4% w 2008 roku do 28,3 % w 2009, firma wiąże swoje nadzieje z siecią Stacji Lotos Express, która będzie pierwszą automatyczną stacja paliw. Spółka zaklasyfikowana jest jako duże przedsiębiorstwo, gdyż jego kapitalizacja przekracza 250 milionów Euro.