ZUK

   ZUK Stąporków SA (ZUK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,48 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 18 Lip 2024
siła relatywna: -2,75% (57,87)
siła relatywna WIG: 1,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy7,63%3,72%5,75%4,41%0,9412,67%
WIG7,44%3,19%5,69%3,52%0,8313,58%
ZUK-12,89%-7,61%-4,12%-7,53%1,018,67%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ZUK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ZUK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ZUK) - rozwodnienie kapitału
(ZUK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ZUK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ZUK X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ZUK X2 = 0,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ZUK X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ZUK X4 = 1,14

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ZUK Z'' Score = 5,33

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,33
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZUK to -2,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZUK to -33,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-045.13 %0.20 zł20.66%
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013-07-301.09 %0.35 zł54.44%
2012-07-302.24 %0.55 zł54.34%
2011---
2010---
2009-08-052.23 %0.25 zł30.11%
2008-06-101.55 %0.45 zł30.13%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EPD30 Mar 2005
16,67%
SUW30 Mar 2005
4,59%
EPD30 Cze 2005
-10,97%
COG30 Cze 2005
14,18%
EPD30 Wrz 2005
18,52%
RLP30 Wrz 2005
8,38%
IRE30 Gru 2006
24,28%
WST30 Mar 2007
66,67%
EPD30 Wrz 2007
-25,81%
BMI30 Gru 2008
-12,50%
FOT30 Cze 2009
77,80%
FOT30 Wrz 2009
-30,14%
FAM30 Wrz 2009
-19,14%
IPX30 Wrz 2009
-27,02%
KPD30 Wrz 2009
0,98%
YWL30 Cze 2010
-14,07%
WDX30 Cze 2010
-18,00%
IDE30 Wrz 2010
5,00%
CZP30 Wrz 2010
5,00%
ADS30 Wrz 2010
-35,00%
SGN30 Gru 2010
34,00%
WDX30 Mar 2011
39,50%
ZRE30 Mar 2011
11,11%
RES30 Cze 2011
-19,19%
GKI30 Gru 2011
17,12%
EMK30 Cze 2012
-75,56%
ATD30 Wrz 2012
-3,91%
BIO30 Cze 2013
-33,33%
NET30 Cze 2013
19,47%
RSE30 Gru 2013
-25,25%
PKN30 Mar 2015
25,60%
RSE30 Cze 2015
13,56%
RSE30 Wrz 2015
-10,45%
RSE30 Gru 2015
20,83%
OPF30 Wrz 2016
-12,96%
ARC30 Cze 2017
37,50%
ENI30 Cze 2017
-2,76%
ARC30 Wrz 2017
58,44%
OTM30 Wrz 2017
-20,00%
MSP30 Gru 2017
6,66%
BIO30 Gru 2017
22,64%
ENI30 Mar 2019
-7,83%
MZA30 Cze 2019
-4,14%
OTM30 Wrz 2019
-10,00%
ELT30 Gru 2019
-18,33%
ATR30 Cze 2020
-9,18%
LTS30 Cze 2020
-39,93%
LTS30 Wrz 2020
17,94%
LTS30 Gru 2020
6,98%
IZB30 Mar 2021
-12,03%
SAR30 Mar 2021
0,00%
OTM30 Mar 2022
-25,76%
MEG30 Mar 2023
6,67%
TLX30 Mar 2023
6,67%
PRM30 Cze 2023
-10,69%
MEG30 Cze 2023
-8,93%
PRM30 Wrz 2023
4,93%
ZUK30 Wrz 2023
-14,94%
ZUK30 Mar 2024
-19,58%
FTE30 Mar 2024
-6,09%