DBC

   Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 81,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Motoryzacja
dane finansowe za: II kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 16 Paź 2019
siła relatywna: -1,81% (50,11)
siła relatywna WIG: -1,87%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Motoryzacja13,16%5,64%5,27%4,41%1,43-23,28%
WIG7,19%2,97%5,18%3,42%0,888,61%
DBC8,78%5,52%5,27%4,71%1,1722,81%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (DBC) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (DBC) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (DBC) - rozwodnienie kapitału
(DBC) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (DBC) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
19 Lis 200797 zł-13.6%
24 Lip 200662 zł-12.9%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DBC X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DBC X2 = 0,66

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DBC X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DBC X4 = 1,85

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DBC Z'' Score = 9,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DBC to -1,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DBC to -26,03%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-09-215.42 %4.88 zł75.04%
2018-09-124.91 %6.50 zł71.86%
2017-09-192.20 %2.35 zł50.19%
2016-08-292.54 %2.86 zł50.34%
2015-08-274.10 %3.15 zł49.24%
2014-08-264.37 %4.18 zł50.26%
2013-08-274.12 %3.38 zł49.24%
2012-07-316.42 %3.29 zł50.93%
2011-07-255.53 %2.96 zł49.88%
2010-07-216.63 %4.50 zł86.23%
2009-08-192.53 %1.60 zł24.54%
2008-07-152.81 %2.10 zł50.83%
2007-07-121.77 %2.20 zł49.79%
2006-08-096.43 %3.70 zł99.94%
2005-07-138.35 %6.80 zł99.83%
2004-07-205.82 %7.80 złb.d.
2003-06-136.51 %5.60 złb.d.
2002-08-080.74 %0.30 złb.d.
2001-06-253.04 %0.90 złb.d.
2000-06-156.27 %2.30 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTX30 Cze 2008
20,91%
NVT30 Gru 2009
1,06%
NVT30 Mar 2010
-16,08%
PRT30 Gru 2010
17,34%
LSI30 Mar 2011
-8,27%
PRT30 Cze 2011
-33,57%
U2K30 Cze 2012
-5,83%
SWG 30 Wrz 2012
13,62%
PCE30 Mar 2013
61,35%
LSI30 Cze 2013
18,24%
ENP30 Cze 2013
-9,48%
IZS 30 Wrz 2013
2,48%
NVT30 Gru 2013
-1,52%
IZO30 Cze 2014
155,71%
ENP30 Gru 2014
-2,91%
MSP30 Mar 2015
17,01%
HDR30 Cze 2015
2,95%
FMF30 Wrz 2015
-21,72%
HTM30 Wrz 2016
1,69%
ASE30 Mar 2017
3,60%
ASE30 Cze 2017
-2,48%
ASE30 Gru 2017
0,00%
LTX30 Cze 2018
-7,89%
WAX30 Cze 2018
-5,35%
PGN30 Cze 2018
13,31%
SAR30 Wrz 2018
-43,15%
DBC30 Gru 2018
-0,47%
PGN30 Mar 2019
-15,18%
DBC30 Cze 2019
-0,99%