STX

   Stalexport Autostrady SA (STX)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,58 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Transport
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 27 Lip 2021
siła relatywna: -1,38% (56,07)
siła relatywna WIG: 5,06%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Transport-5,55%-1,38%0,40%-3,13%0,631,75%
WIG7,47%3,68%6,04%3,86%0,7612,24%
STX10,91%6,80%33,53%30,88%0,2210,73%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (STX) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (STX) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (STX) - rozwodnienie kapitału
(STX) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (STX) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
14 Lis 20173.86 zł52.1%
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki STX X1 = 0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki STX X2 = 0,7

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki STX X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki STX X4 = 1,23

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki STX Z'' Score = 7,96

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,96
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki STX to -1,38%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki STX to -10,72%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-04-0717.44 %0.64 zł15.38%
2020-06-241.71 %0.05 zł15.38%
2019-04-169.23 %0.37 zł49.07%
2018-04-167.02 %0.29 zł45.16%
2017-04-204.62 %0.18 zł26.93%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002---
2001---
2000-12-220.01 %0.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
KGN30 Wrz 2008
4,72%
KGN30 Gru 2008
9,91%
FCL30 Mar 2009
33,50%
HYP30 Cze 2009
5,30%
MSO30 Cze 2010
-1,02%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
PKN30 Wrz 2010
21,27%
PUE30 Wrz 2010
-1,63%
AMB30 Wrz 2010
-5,79%
PKN30 Gru 2010
8,07%
MCR30 Mar 2012
-32,83%
KPD30 Cze 2012
2,43%
KGN 30 Wrz 2012
2,98%
KGN30 Gru 2012
-24,62%
WLT30 Mar 2013
23,22%
ABE30 Wrz 2013
17,26%
DEL30 Gru 2013
11,76%
ABE30 Mar 2014
-0,10%
ABE30 Cze 2014
5,37%
FFI30 Cze 2014
-28,26%
FFI30 Gru 2014
9,68%
ENG30 Gru 2014
8,21%
IND30 Gru 2014
24,66%
IND30 Mar 2015
22,49%
FFI30 Mar 2015
-2,21%
TRK30 Mar 2015
-11,00%
FFI30 Cze 2015
-52,63%
GRL30 Cze 2015
28,62%
ENG30 Cze 2015
-25,47%
MAK30 Cze 2015
-6,31%
MAK30 Wrz 2015
7,94%
ABC30 Wrz 2015
-4,32%
GRL30 Wrz 2015
-5,32%
MLG30 Wrz 2015
17,82%
PGD30 Gru 2015
-0,58%
GRL30 Gru 2015
-0,70%
MAK30 Gru 2015
0,00%
KMP30 Gru 2015
18,63%
RWL30 Mar 2016
6,93%
MAK30 Cze 2016
-13,04%
MAK30 Wrz 2016
6,26%
RWL30 Wrz 2016
3,32%
RWL30 Gru 2016
3,21%
TLX30 Gru 2016
5,82%
MAK30 Gru 2016
-2,33%
ABE30 Gru 2016
11,05%
ABE30 Mar 2017
-7,62%
RWL30 Mar 2017
8,44%
RWL30 Wrz 2017
-10,24%
LWB30 Wrz 2017
-10,67%
KGL30 Mar 2018
-15,66%
LTS30 Wrz 2019
-7,09%
SNK30 Wrz 2019
-2,05%
SWG30 Gru 2019
-9,76%
PXM30 Cze 2020
-25,00%
STX30 Mar 2021
-10,78%