INK

   Instal Kraków SA (INK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 20,20 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 18 Wrz 2020
siła relatywna: 8,14% (28,03)
siła relatywna WIG: -0,39%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo7,11%3,66%4,22%3,34%1,09-226,12%
WIG6,55%2,90%5,03%2,86%0,7910,50%
INK6,55%4,15%6,13%4,14%1,0035,92%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (INK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (INK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (INK) - rozwodnienie kapitału
(INK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (INK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Kwi 201813.5 zł51.5%
18 Kwi 201813.5 zł54.8%
18 Lis 200916.5 zł75.2%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INK X1 = 0,36

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INK X2 = 0,61

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INK X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INK X4 = 1,15

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INK Z'' Score = 9,19

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,19
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INK to 8,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INK to -11,4%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-09-019.05 %2.00 zł58.26%
2019-08-259.63 %1.70 zł38.57%
2018-07-212.17 %0.30 zł20.35%
2017-07-191.54 %0.25 zł17.94%
2016-07-201.94 %0.25 zł21.67%
2015---
2014-06-271.17 %0.20 zł10.86%
2013-06-281.38 %0.20 zł7.77%
2012---
2011---
2010-07-021.56 %0.30 zł9.36%
2009-07-021.62 %0.30 zł9.19%
2008-06-261.51 %0.30 zł11.52%
2007-07-050.25 %0.10 zł20.28%
2006-07-060.85 %0.10 zł32.66%
2005-06-081.65 %0.10 zł53.53%
2004-05-282.17 %0.10 złb.d.
2003-06-094.35 %0.10 złb.d.
2002---
2001---
2000-07-252.84 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TLX30 Wrz 2008
-7,77%
TIM30 Gru 2008
-8,32%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
LTX30 Gru 2008
61,76%
PRD30 Gru 2008
12,12%
TIM30 Mar 2009
33,38%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
TSG30 Wrz 2011
-24,67%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
FTE30 Mar 2012
11,63%
IMX30 Mar 2012
-31,21%
LSI 30 Cze 2012
9,00%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
ASE 30 Wrz 2012
-3,16%
ASE30 Gru 2012
24,46%
NVT30 Gru 2012
22,79%
PLA 30 Cze 2013
5,96%
PRD30 Mar 2014
-7,87%
ACP30 Mar 2014
-12,58%
INK30 Mar 2014
-11,50%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
ACP30 Wrz 2014
16,10%
ACP30 Gru 2014
8,70%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
OBL30 Mar 2016
-12,59%
OBL30 Cze 2016
63,67%
HEL30 Cze 2016
45,47%
COL30 Cze 2016
6,50%
WAS30 Cze 2016
-16,46%
INP30 Wrz 2016
3,58%
JHM30 Cze 2017
5,75%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
LTX30 Mar 2018
6,79%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
ZAP30 Cze 2018
-14,93%
OBL30 Wrz 2018
9,34%
OBL30 Gru 2018
-7,04%
HEL30 Mar 2019
-12,26%
MON30 Cze 2019
-32,53%
IZO30 Wrz 2019
2,56%
IZO30 Gru 2019
-3,13%
MON30 Gru 2019
-47,55%
RLP30 Gru 2019
-3,70%