INK

   Instal Kraków SA (INK)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (11,28%)   ROA (7,34%)   ROCE (12,32%)   
(INK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-03-03 19:26:58


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (23,34%)   
(INK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-03-03 19:26:58


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INK X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INK X2 = 0,61

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INK X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INK X4 = 1,42

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INK Z'' Score = 8,76

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,76
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INK to -2,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INK to -13,03%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-08-123.82 %1.50 zł35.91%
2022-07-066.31 %2.00 zł52.67%
2021-07-066.33 %2.00 zł60.99%
2020-09-019.05 %2.00 zł58.26%
2019-08-259.63 %1.70 zł38.57%
2018-07-212.17 %0.30 zł20.35%
2017-07-191.54 %0.25 zł17.94%
2016-07-201.94 %0.25 zł21.67%
2015---
2014-06-271.17 %0.20 zł10.86%
2013-06-281.38 %0.20 zł7.77%
2012---
2011---
2010-07-021.56 %0.30 zł9.36%
2009-07-021.62 %0.30 zł9.19%
2008-06-261.51 %0.30 zł11.52%
2007-07-050.25 %0.10 zł20.28%
2006-07-060.85 %0.10 zł32.66%
2005-06-081.65 %0.10 zł53.53%
2004-05-282.17 %0.10 złb.d.
2003-06-094.35 %0.10 złb.d.
2002---
2001---
2000-07-252.84 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Wrz 2006
167,96%
ACP30 Gru 2009
-10,16%
ACP30 Wrz 2010
-0,36%
QMK30 Wrz 2011
-15,80%
CMP30 Gru 2011
11,75%
BDZ30 Mar 2012
-4,73%
INP30 Mar 2012
-13,49%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
LTX30 Gru 2012
-6,53%
LTX30 Gru 2013
11,70%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
BCM30 Gru 2013
39,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
VRG30 Mar 2014
-4,00%
AMB30 Cze 2014
21,37%
LTX30 Cze 2015
9,09%
CMR30 Wrz 2015
-6,64%
WAS30 Wrz 2015
12,22%
FRO30 Gru 2015
6,30%
STP30 Gru 2015
6,91%
STP30 Mar 2016
1,49%
FRO30 Mar 2016
-2,07%
ACS30 Mar 2016
-11,85%
SEK30 Cze 2017
2,04%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
AMB30 Gru 2017
-9,03%
STP30 Gru 2017
-7,04%
STP30 Mar 2018
-3,41%
ELB30 Mar 2018
-22,22%
INP30 Cze 2018
-31,30%
PGN30 Cze 2018
13,31%
AML30 Gru 2018
4,69%
ASE30 Mar 2019
15,00%
ZMT30 Wrz 2019
4,26%
SES30 Gru 2019
-30,40%
AMB30 Gru 2020
4,67%
LKD30 Gru 2022
-3,23%
FRO30 Cze 2023
-6,04%
INK30 Cze 2023
-5,13%
INK30 Wrz 2023
16,22%
SNK30 Wrz 2023
17,70%
VRG30 Wrz 2023
2,41%