MCI

   MCI Capital SA (MCI)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 14,80 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 26 Paź 2020
siła relatywna: 14,37% (6,87)
siła relatywna WIG: -5,64%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe-0,76%-0,66%-0,40%-1,77%0,31-11,16%
WIG6,19%2,56%5,03%2,78%0,7710,60%
MCI9,09%7,84%111,43%102,78%0,08-6,94%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MCI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MCI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MCI) - rozwodnienie kapitału
(MCI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MCI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MCI X1 = -0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MCI X2 = 0,84

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MCI X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MCI X4 = 2,87

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MCI Z'' Score = 9,08

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,08
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MCI to 14,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MCI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ABE30 Gru 2008
44,35%
WDX30 Gru 2008
-19,15%
TFO30 Wrz 2009
42,06%
ABE30 Wrz 2009
23,45%
TPE30 Wrz 2013
-6,68%
MRB30 Wrz 2014
-14,29%
ATC30 Mar 2017
-18,23%
ATC30 Cze 2017
9,15%
ATC30 Wrz 2017
-13,33%
RNK30 Cze 2018
-2,56%
IZB30 Wrz 2018
-22,19%
KST30 Mar 2019
-0,77%
KST30 Cze 2019
0,39%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
MCI30 Cze 2020
6,58%
  informacje o spółce
MCI Management SA na pierwszy rzut oka jest funduszem inwestycyjnym, jednak po dokładniejszym zbadaniu można zauważyć, że spółce daleko do nazwania standardowym funduszem. Firma zajmuje się głównie inwestycjami "venture capital", a więc inwestuje w pojedyncze (najczęściej pozagiełdowe) projekty lub przedsięwzięcia. Taki rodzaj inwestowania jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, ale potencjalne korzyści też są wielokrotnie większe niż daje standardowe inwestowanie na giełdzie. Najważniejsza w całym przedsięwzięciu jest bardzo dokłada analiza projektu, w który spółka ma zamiar zainwestować. MCI inwestuje głównie w spółki technologiczne związane z informatyką, internetem czy też bezprzewodową łącznością. MCI Management SA działa nie tylko w Polsce, ale także w Europie Wschodniej i Centralnej. Układ jest prosty. MCI dostarcza potrzebnych finansów, a całą resztą zajmuje się już konkretna firma wdrażająca daną technologię. Kapitał inwestowany w pojedynczy projekt jest nie bagatelny i wynosi od kilkuset tysięcy Euro do nawet kilku milionów Euro. Średni okres inwestycji typu "venture capital" wynosi zwykle od 4-6 lat. Ciekawostką jest bardzo wysoki procent zwrotu z inwestycji (nawet na poziomie 50%), ale jest on wymagany jako zabezpieczenie przed innymi nieudanymi inwestycjami, z których pieniędzy nie uda się odzyskać. Spółka powstała w 1999 roku i już przez pierwsze 10 lat działalności zrealizowała 35 inwestycji. MCI jest notowane na giełdzie od lutego 2001 roku. Kolejną ciekawostką jest fakt, iż spółki One2One oraz Bankier.pl to znajdujące się na giełdzie, są tam właśnie dzięki inwestycji w nie ze strony MCI Management.