WIK

   Wikana SA (WIK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,20 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 30 Paź 2020
siła relatywna: 7,84% (9,72)
siła relatywna WIG: -11,96%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości6,84%4,61%22,38%14,60%0,243,20%
WIG6,18%2,56%5,16%2,78%0,7610,60%
WIK-5,74%-1,35%4,88%-5,14%0,264,92%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (WIK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (WIK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (WIK) - rozwodnienie kapitału
(WIK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (WIK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WIK X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WIK X2 = 0,04

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WIK X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WIK X4 = 0,23

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WIK Z'' Score = 4,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,02
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WIK to 7,84%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WIK to -9,84%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IRE30 Wrz 2008
-50,34%
PMP30 Mar 2009
51,49%
PMP30 Cze 2009
62,64%
POX30 Wrz 2009
-51,34%
PBF30 Gru 2009
14,71%
DSS30 Mar 2011
-4,44%
06N30 Wrz 2011
55,00%
SWD30 Gru 2011
22,22%
REG30 Mar 2012
-45,45%
PRO30 Mar 2012
-36,36%
WES30 Cze 2012
16,30%
PXM30 Mar 2013
-40,54%
MIP30 Mar 2013
167,47%
MIP30 Cze 2013
-8,11%
MSW30 Gru 2013
28,54%
URS30 Gru 2013
4,22%
PXM30 Wrz 2014
-22,22%
PXM30 Gru 2014
0,00%
PXM30 Mar 2015
14,29%
SEN30 Mar 2015
-22,51%
ITB30 Mar 2015
207,29%
WIK30 Wrz 2015
45,00%
IMX30 Gru 2015
0,00%
GNB30 Mar 2016
-22,81%
RNK30 Mar 2016
112,80%
GNB30 Gru 2016
49,24%
FOT30 Wrz 2017
-60,00%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
IAG30 Gru 2017
0,00%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
KBD30 Mar 2018
-21,88%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
ZUK30 Cze 2018
-31,51%
IPE30 Gru 2018
-2,50%
IDM30 Gru 2018
22,64%
LBT30 Mar 2019
-28,18%
LBT30 Cze 2019
-26,58%
LBT30 Wrz 2019
-8,62%
BDZ30 Wrz 2019
-3,36%
TRK30 Mar 2020
104,20%
ZEP30 Mar 2020
29,51%
WIK30 Cze 2020
1,52%