SUW

   Suwary SA (SUW)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 17,40 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Tworzywa i guma
dane finansowe za: II kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 26 Wrz 2020
siła relatywna: 9,85% (17,34)
siła relatywna WIG: -3,74%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Tworzywa i guma6,56%3,33%5,92%2,71%1,069,92%
WIG6,42%2,94%5,01%2,82%0,7910,60%
SUW8,91%4,03%8,36%4,54%0,8910,65%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SUW) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SUW) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SUW) - rozwodnienie kapitału
(SUW) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SUW) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SUW X1 = 0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SUW X2 = 0,38

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SUW X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SUW X4 = 0,97

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SUW Z'' Score = 6,73

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,73
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SUW to 9,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SUW to -6,95%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006-08-084.03 %1.65 zł49.35%
2005---
2004---
2003-08-112.57 %0.50 złb.d.
2002---
2001---
2000-07-264.46 %0.75 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KGN30 Wrz 2008
4,72%
KGN30 Gru 2008
9,91%
HYP30 Cze 2009
5,30%
KTY30 Cze 2009
35,94%
PKN30 Wrz 2010
21,27%
PKN30 Gru 2010
8,07%
MGT30 Gru 2010
32,28%
AMB30 Gru 2010
0,56%
DEL30 Cze 2011
-29,71%
MCR30 Mar 2012
-32,83%
KPD30 Cze 2012
2,43%
KGN30 Gru 2012
-24,62%
ABE30 Wrz 2013
17,26%
ABE30 Cze 2014
5,37%
KPD30 Cze 2014
15,41%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
IND30 Gru 2014
24,66%
TRK30 Gru 2014
28,53%
TRK30 Mar 2015
-11,00%
ENG30 Cze 2015
-25,47%
GRL30 Cze 2015
28,62%
MAK30 Cze 2015
-6,31%
MAK30 Wrz 2015
7,94%
GRL30 Wrz 2015
-5,32%
MLG30 Wrz 2015
17,82%
PGD30 Gru 2015
-0,58%
GRL30 Gru 2015
-0,70%
KMP30 Gru 2015
18,63%
MAK30 Gru 2015
0,00%
RWL30 Mar 2016
6,93%
KMP30 Mar 2016
7,27%
MAK30 Cze 2016
-13,04%
MAK30 Wrz 2016
6,26%
KPD30 Wrz 2016
-0,80%
RWL30 Wrz 2016
3,32%
RWL30 Gru 2016
3,21%
MAK30 Gru 2016
-2,33%
ABE30 Gru 2016
11,05%
TLX30 Gru 2016
5,82%
ABE30 Mar 2017
-7,62%
RWL30 Mar 2017
8,44%
RWL30 Cze 2017
-12,79%
RWL30 Wrz 2017
-10,24%
MAK30 Wrz 2017
-17,31%
EGS30 Wrz 2017
-0,35%
KGL30 Mar 2018
-15,66%
KPD30 Mar 2018
4,03%
PKP30 Wrz 2018
-8,54%
SNX30 Gru 2018
27,45%
LTS30 Wrz 2019
-7,09%
SWG30 Gru 2019
-9,76%
SWG30 Cze 2020
0,71%
SUW30 Cze 2020
25,18%