COG

   Cognor Holding SA (COG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 8,25 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Hutnictwo
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 14 Cze 2024
siła relatywna: -2,25% (54,57)
siła relatywna WIG: 0,79%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Hutnictwo5,17%2,80%6,04%2,88%1,2020,84%
WIG7,54%3,19%5,69%3,52%0,8313,56%
COG4,96%2,80%5,13%2,77%1,0116,91%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (COG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (COG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (COG) - rozwodnienie kapitału
(COG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (COG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
8 Gru 20201.25 zł83.2%
25 Wrz 20201.2 zł69.2%
  ranking:
BB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki COG X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki COG X2 = 0,52

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki COG X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki COG X4 = 1,05

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki COG Z'' Score = 7,5

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,5
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki COG to -2,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki COG to -13,34%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-05-0312.15 %1.22 zł7.07%
2022-07-273.74 %0.15 zł7.07%
2021-09-283.81 %0.15 zł75.85%
2020---
2019-10-2116.20 %0.29 zł48.47%
2018-03-255.43 %0.10 zł23.77%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ABE30 Mar 2010
-13,85%
KCH30 Cze 2010
24,09%
KCH30 Wrz 2010
-12,32%
BHW30 Wrz 2011
-2,58%
BHW30 Cze 2012
8,91%
FAM30 Gru 2012
2,04%
PLX30 Gru 2012
-9,39%
PLX 30 Mar 2013
-0,45%
SEL 30 Cze 2013
32,92%
SGN30 Gru 2013
-7,82%
LBT30 Mar 2014
-2,17%
SPH30 Wrz 2014
-6,67%
OTM30 Wrz 2014
-13,02%
SPH30 Gru 2014
0,00%
RAF30 Cze 2016
4,18%
MCR30 Cze 2016
4,56%
EMP30 Cze 2016
30,10%
LBW30 Gru 2016
14,95%
CTS30 Wrz 2017
19,90%
ERG30 Gru 2017
-18,78%
TLX30 Wrz 2020
3,14%
APT30 Mar 2023
22,30%
OEX30 Wrz 2023
-0,43%
  informacje o spółce
Cognor SA (dawniej Centrostal SA) jest jedną z największych firm zajmujących się handlem hurtowym. Główną działalnością spółki jest dystrybucja i przetwórstwo wyrobów hutnictwa żelaza. Firma oferuje nie tylko wyroby ze zwykłej stali, ale także ze stali nierdzewnej, jakościowej czy metali kolorowych. Centrala spółki znajduje się w Gdańsku jednak po całej Polsce rozlane są filie w miastach takich jak: Warszawa, Olsztyn czy Słupsk. Obecnie spółka rozszerza swoją działalność, tak aby w przyszłości nie być firmą typowo handlującą wyrobami hutniczymi. Głównym inwestorem grupy kapitałowej jest Złomrex SA, wiodące przedsiębiorstwo rynku złomu, wyrobów hutniczych oraz stali. Złomrex został założony w 1990 roku i początkowo zajmował się tylko skupem i sprzedażą złomu, ale z czasem rozszerzył działalność na obrót pół wyrobami i wyrobami hutniczymi. Firma ma swoje początki już w roku 1945. Wtedy było to przedsiębiorstwo typowo państwowe. Dopiero w 1991 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Aktualną nazwę spółka nosi dopiero od maja 2009 roku. Uzyskała ją w wyniku połączenia ze spółką Cognor Górnośląski Spółka z o.o. Pierwsze notowanie spółki odbyło się w marcu 1997 roku