ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (11,79%)   ROA (4,89%)   ROCE (21,36%)   
(ATP) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 12:47:19


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (26,68%)   
(ATP) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 12:47:19


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,65

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 7,88

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,88
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to 9,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -0,92%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-03-074.13 %0.38 zł27.61%
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GEA30 Gru 2008
-13,16%
STF30 Gru 2008
14,94%
STF30 Mar 2009
32,63%
IPF30 Cze 2009
61,36%
GNT30 Gru 2009
10,95%
FSG30 Wrz 2010
8,61%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
IPX30 Gru 2011
31,34%
KCH30 Gru 2011
30,75%
NVT30 Gru 2011
1,88%
MLK30 Mar 2012
10,03%
AMB30 Cze 2012
12,52%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
NVT30 Cze 2012
8,96%
ULM 30 Wrz 2012
11,29%
DBC30 Wrz 2012
25,77%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
FRO30 Mar 2013
24,53%
LTX30 Cze 2013
37,85%
KGH30 Mar 2014
16,17%
FSG30 Mar 2014
14,69%
FSG30 Wrz 2014
0,76%
HTM30 Gru 2014
0,60%
DEL30 Gru 2014
45,75%
IPX30 Gru 2014
30,77%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
EXL30 Cze 2015
10,18%
IPX30 Wrz 2015
-19,69%
ATP30 Gru 2015
-20,50%
WST30 Gru 2015
24,30%
WST30 Mar 2016
-2,39%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KRI30 Cze 2016
47,88%
FSG30 Cze 2018
4,52%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
LBW30 Wrz 2019
-7,06%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
STX30 Wrz 2019
-4,04%
STX30 Gru 2019
-19,42%
PGO30 Gru 2019
-19,83%
STX30 Mar 2020
14,46%
SEL30 Mar 2020
4,55%
SNK30 Mar 2020
58,70%
KGN30 Mar 2020
45,19%
AMC30 Mar 2020
55,44%
MGT30 Cze 2020
-10,50%
KPD30 Gru 2020
24,11%
STX30 Gru 2020
26,67%
RWL30 Gru 2020
34,76%
MVP30 Mar 2021
23,77%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
NTT30 Gru 2021
-2,39%
STX30 Wrz 2022
4,67%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
MOJ30 Wrz 2022
-6,25%
ATP30 Mar 2023
-1,05%
RWL30 Cze 2023
-1,79%