ZEP

   Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 7,48 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: III kwartał 2018
aktualizacja wskaźników: 18 Kwi 2019
siła relatywna: -4,23% (77,12)
siła relatywna WIG: 2,15%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,28%1,32%6,99%3,49%0,942,52%
WIG8,01%3,29%5,79%3,71%0,8910,57%
ZEP-2,18%-1,11%0,83%-2,18%0,51-6,52%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ZEP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ZEP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ZEP) - rozwodnienie kapitału
(ZEP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ZEP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
24 Wrz 20186.89 zł151.1%
4 Cze 20189.73 zł71.6%
4 Cze 20189.73 zł94.2%
8 Gru 201714.99 zł61.4%
31 Sie 201715.1 zł-14.8%
8 Sie 201716.38 zł-4.2%
27 Sty 20168.06 zł-19.4%
30 Cze 201521.3 zł-14.6%
30 Paź 201431.56 zł-4.6%
11 Sty 201330.96 zł-6%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ZEP X1 = -0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ZEP X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ZEP X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ZEP X4 = 0,18

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ZEP Z'' Score = 3,04

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,04
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZEP to -4,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -35%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZEP to -34,96%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-07-3011.83 %1.20 zł33.23%
2017-08-027.82 %1.29 zł26.19%
2016---
2015-09-248.33 %1.20 zł77.71%
2014-08-012.35 %0.68 zł15.28%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Mar 2005
6,12%
WIK30 Mar 2005
-7,69%
WIK30 Cze 2005
15,74%
NVT30 Cze 2005
-11,54%
COG30 Wrz 2005
-4,66%
HTM30 Wrz 2008
-59,79%
PBF30 Wrz 2008
-7,50%
IND30 Gru 2008
-6,91%
HTM30 Mar 2009
10,75%
IND30 Cze 2009
82,48%
BTM30 Cze 2009
8,24%
MIP30 Wrz 2009
-15,90%
PQA30 Cze 2010
2,89%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
YWL30 Wrz 2011
6,67%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
BMI30 Wrz 2011
-47,84%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
ZRE30 Gru 2011
21,43%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
TVN30 Mar 2012
-18,98%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
MAK30 Cze 2012
-13,21%
WST30 Cze 2012
-8,99%
DEL30 Wrz 2012
-5,68%
DEL30 Gru 2012
89,81%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
RDN30 Gru 2012
12,94%
RDN30 Mar 2013
14,58%
PMA30 Cze 2013
16,46%
FOT30 Cze 2013
46,94%
FOT30 Wrz 2013
-30,56%
APL30 Gru 2013
29,87%
ATC30 Gru 2013
-23,93%
ATC30 Mar 2014
11,74%
APL30 Mar 2014
-24,00%
VOX30 Gru 2014
26,09%
JWC30 Wrz 2015
2,07%
JWC30 Mar 2016
-12,98%
SWG30 Mar 2016
5,71%
PEP30 Gru 2016
51,31%
PEP30 Mar 2017
-25,02%
PEP30 Cze 2017
20,59%
PEP30 Wrz 2017
-17,01%
PEP30 Gru 2017
39,09%
TOR30 Gru 2017
-6,33%
TOR30 Mar 2018
-33,78%
PEP30 Mar 2018
6,21%
OPL30 Mar 2018
-20,00%
MSP30 Cze 2018
-19,73%
TOR30 Cze 2018
0,41%
OPF30 Wrz 2018
-45,65%
ZEP30 Wrz 2018
2,18%
GLC30 Gru 2018
89,47%