ACP

   Asseco Poland SA (ACP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 51,10 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: II kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 14 Paź 2019
siła relatywna: -5,02% (64,33)
siła relatywna WIG: -2,29%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka6,83%2,84%5,30%4,60%1,13-991,10%
WIG7,19%2,97%5,18%3,42%0,888,61%
ACP8,86%5,42%8,92%6,62%0,8212,58%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ACP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ACP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ACP) - rozwodnienie kapitału
(ACP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ACP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
3 Lis 201747 zł-4.7%
8 Sie 201744.61 zł-8.5%
20 Lip 201745.63 zł-1.8%
27 Kwi 201754.07 zł-4.2%
27 Kwi 201754.07 zł-9.4%
24 Lut 201756 zł-5.4%
23 Kwi 201560.58 zł-1.3%
7 Lis 201350.8 zł-1.6%
24 Lip 201346.3 zł-102.2%
11 Paź 201240.17 zł-2.9%
30 Lip 201245.7 zł-10.3%
25 Lis 200846.63 zł54.4%
6 Lis 200847.79 zł53.8%
3 Lis 200846 zł53.5%
10 Wrz 200778.15 zł-13%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ACP X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ACP X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ACP X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ACP X4 = 0,7

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ACP Z'' Score = 6,78

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,78
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ACP to -5,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ACP to -10,51%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-05-186.30 %3.07 zł42.92%
2018-05-196.70 %3.01 zł40.50%
2017-05-125.43 %3.01 zł45.96%
2016-05-125.84 %3.01 zł43.39%
2015-05-135.16 %2.90 zł45.52%
2014-05-165.89 %2.60 zł47.97%
2013-05-155.84 %2.41 zł35.98%
2012-05-144.64 %2.19 zł27.97%
2011-05-123.49 %1.80 zł27.99%
2010-06-222.60 %1.47 zł26.04%
2009-06-051.79 %1.03 zł19.47%
2008-06-180.95 %0.55 zł14.80%
2007-06-120.48 %0.40 zł23.48%
2006-06-271.77 %0.64 zł32.88%
2005---
2004---
2003---
2002---
2001-07-111.89 %0.50 złb.d.
2000-07-110.50 %0.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Cze 2009
34,62%
GNT30 Gru 2009
10,95%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
KCH30 Mar 2012
-0,88%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
AMB30 Cze 2012
12,52%
GRL30 Wrz 2012
27,78%
ULM 30 Wrz 2012
11,29%
FRO30 Gru 2012
3,23%
FRO30 Mar 2013
24,53%
LTX30 Cze 2013
37,85%
FSG30 Mar 2014
14,69%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
FSG30 Wrz 2014
0,76%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
BAH30 Mar 2015
-4,24%
ENG30 Gru 2015
0,78%
FFI30 Cze 2016
81,03%
LCC30 Cze 2016
9,55%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
ARR30 Gru 2016
2,25%
ENG30 Wrz 2018
13,94%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KST30 Gru 2018
-13,04%
MDG30 Mar 2019
-13,04%
RWL30 Mar 2019
0,00%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
  informacje o spółce
Asseco Poland SA to największa spółka z branży informatycznej notowana na GPW. Aktualnie znajduje się w czołówce największych spółek informatycznych w całej Europie. Poza Polską, firma prężnie rozwija się również w Czechach, na Słowacji, na Litwie czy w Niemczech. Głównym produktem spółki jest produkcja, rozwój i modernizacja oprogramowania, głównie dla dużych koncernów. Wartym zauważenia jest fakt, że spółka zbudowała i opiekuje się około połową bankowych systemów informatycznych w całym kraju. Klientów spółka szuka głównie w branży bankowej, ale także w sektorach: administracji publicznej i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy jest "Softlab". Jest to oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Dla firm małych i średnich flagowym produktem jest oprogramowanie wpierające prace poszczególnych działów: od finansów i księgowości po działy kadr i pracowników mobilnych. Poza produkcją wysokiej klasy oprogramowania spółka zajmuje się również prowadzeniem szkoleń oraz konsultingiem. Asseco Poland SA dostarczało oprogramowanie do takich podmiotów jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PZU, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy też PKO BP. Spółka jest główną firmą wchodzącą w skład grupy kapitałowej Asseco, która obejmuje spółki-córki z kilkunastu krajów. Firma przyjęła obecny kształt w 2007 roku, gdy połączyła się z Softbankiem. Data pierwszego notowania spółki przypada na czerwiec 1998 roku.