SEK

   Seko SA (SEK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 9,50 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: III kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 26 Sty 2020
siła relatywna: 6,15% (38,43)
siła relatywna WIG: 1,54%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności7,50%3,94%4,83%2,40%1,23-0,62%
WIG6,74%3,35%5,23%3,31%0,879,14%
SEK12,09%6,70%5,29%4,24%1,5822,49%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SEK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SEK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SEK) - rozwodnienie kapitału
(SEK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SEK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEK X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEK X2 = 0,39

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEK X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEK X4 = 1,41

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEK Z'' Score = 8,01

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,01
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEK to 6,15%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEK to -9,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-06-026.73 %0.66 zł49.36%
2018-06-104.02 %0.45 zł33.22%
2017-06-084.17 %0.31 zł45.96%
2016-06-294.60 %0.32 zł42.38%
2015-06-295.33 %0.32 zł46.37%
2014-06-264.06 %0.32 zł40.35%
2013-07-012.22 %0.13 zł41.80%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
DBC30 Cze 2009
14,55%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
NVT30 Gru 2011
1,88%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
BDZ30 Mar 2012
-4,73%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
INP30 Cze 2012
-5,01%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
STF30 Wrz 2012
13,40%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
PAT30 Gru 2012
13,61%
PRF30 Gru 2012
13,76%
FSG30 Gru 2012
-11,89%
BDZ 30 Gru 2012
6,64%
ACS30 Gru 2012
13,28%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
KGH30 Mar 2014
16,17%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
AMB30 Cze 2014
21,37%
VRG30 Cze 2014
11,31%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
HTM30 Gru 2014
0,60%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
IPX30 Gru 2014
30,77%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
WST30 Gru 2015
24,30%
ACS30 Mar 2016
-11,85%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KRI30 Cze 2016
47,88%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
SEK30 Cze 2017
2,04%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
ELB30 Gru 2017
16,13%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
NEM30 Wrz 2018
7,00%
NEM30 Gru 2018
13,08%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
SEL30 Wrz 2019
36,28%