LSI

   LSI Software SA (LSI)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 10,40 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: II kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 28 Lis 2022
siła relatywna: -11,19% (91,73)
siła relatywna WIG: 7,94%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka4,63%2,51%2,72%1,53%1,36-931,13%
WIG8,79%4,07%6,39%4,51%0,8711,21%
LSI8,90%6,87%5,65%6,57%1,0417,62%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (LSI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (LSI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (LSI) - rozwodnienie kapitału
(LSI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (LSI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
31 Sie 202212.9 zł55%
6 Gru 202113.85 zł58.8%
27 Maj 202114.2 zł51.4%
7 Gru 202012.6 zł76.2%
9 Gru 201915.6 zł52.6%
17 Lis 201914.3 zł64.3%
31 Maj 20169.72 zł64.1%
16 Maj 20167 zł82.9%
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LSI X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LSI X2 = 0,65

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LSI X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LSI X4 = 2,2

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LSI Z'' Score = 9,19

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,19
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LSI to -11,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -36%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LSI to -36,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019-07-213.92 %0.50 zł26.87%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTS30 Cze 2007
-11,96%
BCM30 Wrz 2008
-34,16%
IMX30 Wrz 2008
-32,76%
IMX30 Gru 2009
21,35%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
LSI30 Cze 2011
-33,73%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ELT30 Gru 2011
42,09%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
EDI30 Mar 2012
2,56%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
INP30 Mar 2012
-13,49%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
DOM30 Mar 2013
22,89%
PLA30 Mar 2013
13,18%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
HDR30 Mar 2014
-4,73%
ZAP30 Mar 2014
4,78%
HDR30 Cze 2014
12,19%
HDR30 Gru 2014
8,40%
ENP30 Gru 2014
-2,91%
HDR30 Mar 2015
-1,92%
HDR30 Cze 2015
2,95%
FMF30 Cze 2015
-6,16%
FMF30 Wrz 2015
-21,72%
CMR30 Wrz 2015
-6,64%
INP30 Wrz 2015
19,33%
WAS30 Wrz 2015
12,22%
PLA30 Mar 2016
-26,19%
HDR30 Mar 2016
-2,20%
BWO30 Mar 2016
7,24%
AMB30 Mar 2016
0,00%
HDR30 Cze 2016
11,83%
DCR30 Gru 2016
16,44%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
ASE30 Mar 2018
-19,23%
ASE30 Cze 2018
3,81%
PGN30 Cze 2018
13,31%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
ASE30 Gru 2018
21,74%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
AML30 Mar 2019
-17,13%
AML30 Cze 2019
-5,68%
ZMT30 Wrz 2019
4,26%
SES30 Gru 2019
-30,40%
ATG30 Mar 2020
40,76%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
SES30 Cze 2020
31,98%
TSG30 Gru 2020
19,71%
HEL30 Gru 2020
38,46%
STP30 Cze 2021
-32,41%
LSI30 Cze 2022
-21,88%