VRG

   VRG SA (VRG)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (8,92)   c/z a.j.d:(8,92)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(VRG) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-23 01:40:19

    Cena do wartości księgowej:   (0,85)   c/wk a.j.d:(0,85)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(VRG) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-23 01:40:19

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,61)   
(VRG) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-23 01:40:19

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki VRG X1 = 0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki VRG X2 = 0,3

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki VRG X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki VRG X4 = 1,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki VRG Z'' Score = 7,5

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,5
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki VRG to -2,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -22%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki VRG to -21,5%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-07-134.45 %0.17 zł60.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Mar 2009
8,33%
DBC30 Cze 2009
14,55%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
NVT30 Gru 2011
1,88%
IPX30 Gru 2011
31,34%
KCH30 Gru 2011
30,75%
DBC30 Gru 2011
3,24%
IPX30 Mar 2012
-26,14%
INP30 Cze 2012
-5,01%
NVT30 Cze 2012
8,96%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
DBC30 Wrz 2012
25,77%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
STF30 Wrz 2012
13,40%
PRF30 Gru 2012
13,76%
PAT30 Gru 2012
13,61%
JSW30 Gru 2012
1,08%
FSG30 Gru 2012
-11,89%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
KGH30 Mar 2014
16,17%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
AMB30 Cze 2014
21,37%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
SEK30 Wrz 2014
-19,87%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
HTM30 Gru 2014
0,60%
IPX30 Gru 2014
30,77%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
KER30 Wrz 2015
0,90%
WST30 Gru 2015
24,30%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KRI30 Cze 2016
47,88%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
SEK30 Cze 2017
2,04%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
NEM30 Wrz 2018
7,00%
NEM30 Gru 2018
13,08%
STP30 Mar 2019
-27,11%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
PGO30 Gru 2019
-19,83%
STX30 Mar 2020
14,46%
AMC30 Cze 2020
12,00%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
STX30 Gru 2020
26,67%
WTN30 Mar 2021
29,35%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
NWG30 Gru 2021
0,48%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%