DCR

   Decora SA (DCR)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 20,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 9 Lip 2020
siła relatywna: 12,23% (43,46)
siła relatywna WIG: 9,29%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo7,08%3,57%3,95%2,84%1,15-205,79%
WIG6,47%2,89%4,88%2,92%0,839,55%
DCR19,86%12,44%10,72%8,47%1,4725,34%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (DCR) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (DCR) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (DCR) - rozwodnienie kapitału
(DCR) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (DCR) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Wrz 20145.68 zł63.4%
29 Lip 201018 zł-3.3%
20 Kwi 201024.5 zł-14.3%
30 Lis 200663.95 zł-21.3%
2 Sie 200641.1 zł-11.2%
  ranking:
AA
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DCR X1 = 0,25

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DCR X2 = 0,86

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DCR X3 = 0,16

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DCR X4 = 3,33

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DCR Z'' Score = 12,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DCR to 12,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DCR to -15,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-06-086.36 %1.50 zł62.58%
2019-06-155.42 %1.00 zł52.68%
2018-05-088.61 %0.90 zł67.65%
2017-06-017.56 %0.85 zł73.71%
2016-05-0621.93 %2.50 zł840.00%
2015---
2014-07-155.26 %0.42 zł51.74%
2013-07-174.49 %0.42 zł40.00%
2012-07-183.69 %0.30 zł108.51%
2011-07-192.37 %0.30 zł78.08%
2010-07-191.70 %0.30 zł23.55%
2009-08-041.74 %0.30 zł118.07%
2008-05-281.50 %0.30 zł15.19%
2007-05-230.49 %0.28 zł13.95%
2006-07-110.50 %0.20 zł9.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVS30 Cze 2008
3,13%
NVS30 Wrz 2008
-3,03%
ETL30 Wrz 2008
1,01%
HDR30 Wrz 2008
-25,99%
ETL30 Gru 2008
3,45%
QMK30 Mar 2009
11,58%
WWL30 Mar 2009
39,18%
ENI30 Cze 2009
38,26%
ETL30 Wrz 2009
23,01%
SUW30 Wrz 2009
-1,59%
OBL30 Wrz 2011
11,37%
ENP30 Wrz 2012
13,41%
RLP30 Wrz 2012
9,36%
OVO30 Gru 2013
-29,69%
TLX30 Mar 2014
-11,11%
OVO30 Wrz 2015
-1,69%
ITM30 Gru 2015
-8,17%
ITM30 Cze 2016
10,00%
IFI30 Wrz 2016
88,52%
HEL30 Cze 2017
-25,29%
LSI30 Mar 2018
-6,90%
KSW30 Cze 2019
0,22%
QNT30 Wrz 2019
5,15%
QNT30 Gru 2019
-2,10%
LSI30 Gru 2019
-24,05%
ORN30 Gru 2019
0,00%
DCR30 Mar 2020
37,98%
QNT30 Mar 2020
-7,14%