DCR

   Decora SA (DCR)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(DCR) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(DCR) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

    Niestabilność przychodów:
(DCR) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(DCR) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(DCR) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(DCR) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(DCR) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

    Kapitał własny:
(DCR) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(DCR) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-10-21 11:46:14

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
AA-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DCR X1 = 0,25

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DCR X2 = 0,9

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DCR X3 = 0,2

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DCR X4 = 5,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DCR Z'' Score = 14,4

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DCR to 13,35%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DCR to -5,7%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-06-086.36 %1.50 zł62.58%
2019-06-155.42 %1.00 zł52.68%
2018-05-088.61 %0.90 zł67.65%
2017-06-017.56 %0.85 zł73.71%
2016-05-0621.93 %2.50 zł840.00%
2015---
2014-07-155.26 %0.42 zł51.74%
2013-07-174.49 %0.42 zł40.00%
2012-07-183.69 %0.30 zł108.51%
2011-07-192.37 %0.30 zł78.08%
2010-07-191.70 %0.30 zł23.55%
2009-08-041.74 %0.30 zł118.07%
2008-05-281.50 %0.30 zł15.19%
2007-05-230.49 %0.28 zł13.95%
2006-07-110.50 %0.20 zł9.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HDR30 Mar 2008
-7,15%
KGH30 Mar 2008
-2,40%
STP30 Mar 2009
10,77%
STP30 Cze 2009
27,18%
MSP30 Wrz 2009
-17,43%
OBL30 Gru 2010
10,70%
KGH30 Cze 2011
-27,58%
SFG30 Cze 2011
-0,90%
BRG30 Cze 2011
-38,63%
SNS30 Wrz 2011
11,22%
SNS30 Gru 2011
44,04%
SFG30 Gru 2011
-7,14%
SFG30 Mar 2012
16,46%
SFG30 Cze 2012
-17,77%
TOA30 Wrz 2012
-12,73%
4FM30 Cze 2013
-1,57%
SME 30 Wrz 2013
11,66%
KPL30 Wrz 2014
8,36%
BSC30 Wrz 2015
11,49%
IFI30 Cze 2016
-12,86%
NVT30 Cze 2016
-0,52%
NVT30 Wrz 2016
13,52%
NVT30 Gru 2016
-3,04%
PWX30 Gru 2016
3,43%
PWX30 Mar 2017
-12,05%
NVT30 Mar 2017
-18,47%
OEG30 Wrz 2017
0,00%
SFG30 Mar 2018
17,83%
POM30 Cze 2018
3,57%
SFG30 Gru 2019
-28,27%
SFG30 Mar 2020
9,12%
DCR30 Cze 2020
31,31%