CMR

   ComArch SA (CMR)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 286,00 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 13 Lip 2024
siła relatywna: 10,34% (11,93)
siła relatywna WIG: 4,72%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka6,17%3,40%4,31%1,96%1,35-935,16%
WIG7,44%3,07%5,69%3,49%0,8313,61%
CMR7,64%4,33%6,07%5,43%0,8027,29%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CMR) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CMR) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CMR) - rozwodnienie kapitału
(CMR) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CMR) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
4 Wrz 2017178.45 zł-8.4%
23 Maj 2017210 zł-5.1%
23 Maj 2017210 zł-4.4%
29 Sie 2016177.6 zł-10.2%
12 Gru 201394.25 zł-1.3%
18 Lip 201385.2 zł-10.4%
10 Paź 201278.65 zł-13.7%
19 Paź 201148 zł-4.4%
24 Maj 201186.5 zł-9.8%
14 Wrz 201076.9 zł-10.3%
3 Sie 201084.3 zł-5.7%
19 Lip 201083 zł-5.4%
26 Kwi 2010102.3 zł-4.8%
22 Mar 2010103 zł-10.3%
15 Lut 2010104.6 zł-11%
  ranking:
BB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CMR X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CMR X2 = 0,61

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CMR X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CMR X4 = 2,52

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CMR Z'' Score = 10,01

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CMR to 10,34%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CMR to -1,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-082.70 %4.00 zł32.57%
2022-07-092.33 %4.00 zł28.65%
2021-07-041.18 %3.00 zł20.56%
2020-07-040.72 %1.50 zł10.50%
2019-07-030.80 %1.50 zł22.77%
2018-08-080.88 %1.50 zł27.35%
2017-07-290.74 %1.50 zł32.51%
2017-07-270.75 %1.50 zł32.51%
2016---
2015---
2014-07-281.92 %1.50 zł50.99%
2013-07-291.75 %1.50 zł33.08%
2012-07-262.33 %1.50 zł35.31%
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-07-161.60 %0.60 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ENI30 Gru 2008
50,40%
ROB30 Gru 2010
15,43%
SEL30 Gru 2010
3,39%
PPS30 Mar 2011
19,72%
LRQ30 Cze 2012
-1,96%
COL30 Gru 2012
5,50%
BCM30 Mar 2013
22,35%
IBS30 Gru 2013
-18,18%
ATM30 Gru 2014
-3,51%
ATG30 Mar 2015
-2,34%
ALL30 Wrz 2016
-5,47%
DBC30 Gru 2016
-1,91%
DBC30 Mar 2017
15,74%
PGO30 Mar 2017
-5,90%
DBC30 Cze 2017
-8,14%
WAX30 Cze 2017
1,85%
CMR30 Wrz 2023
47,52%
CMR30 Gru 2023
19,71%
CMR30 Mar 2024
17,07%