ATG

   ATM Grupa SA (ATG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,31 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Media
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 23 Wrz 2023
siła relatywna: -4,06% (65,04)
siła relatywna WIG: -1,47%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
media15,00%6,87%13,93%9,74%0,946,13%
WIG7,54%3,28%5,69%3,67%0,8812,14%
ATG16,01%11,55%15,34%15,07%0,7721,00%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ATG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ATG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ATG) - rozwodnienie kapitału
(ATG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ATG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Wrz 20121.11 zł800.9%
12 Wrz 20121.03 zł53.4%
8 Maj 20064.18 zł2555.5%
  ranking:
AA-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATG X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATG X2 = 0,82

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATG X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATG X4 = 2,91

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATG Z'' Score = 11,12

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATG to -4,06%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATG to -9,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-014.93 %0.18 zł34.03%
2022-12-032.19 %0.08 zł93.41%
2022-06-015.00 %0.20 zł93.41%
2021---
2020-08-081.78 %0.08 zł21.93%
2019-06-015.71 %0.23 zł70.29%
2018-06-054.44 %0.22 zł65.60%
2017-05-245.20 %0.22 zł79.19%
2016-04-195.60 %0.22 zł92.46%
2015-06-084.16 %0.16 zł75.00%
2014-05-285.00 %0.16 zł223.83%
2013-06-251.33 %0.02 zł-34.96%
2012-07-248.76 %0.12 zł190.13%
2011-07-226.87 %0.18 zł505.55%
2010-07-092.17 %0.08 zł609.39%
2009-06-244.17 %0.16 zł67.00%
2008-06-122.39 %0.14 zł2.49%
2007-06-060.54 %1.12 zł19.24%
2006-06-073.38 %2.64 zł80.51%
2005-06-151.54 %0.75 zł29.83%
2004-06-170.89 %0.43 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Mar 2009
23,78%
INK30 Gru 2009
18,42%
INK30 Mar 2010
-2,78%
ZAP30 Mar 2013
1,78%
ZAP30 Cze 2013
33,91%
TLX30 Cze 2014
3,75%
PRD30 Wrz 2015
-5,33%
EXL30 Wrz 2015
-9,09%
EXL30 Gru 2015
-10,67%
EXL30 Mar 2016
-6,72%
ITM30 Mar 2016
26,63%
HEL30 Mar 2017
25,09%
HEL30 Wrz 2017
-9,06%
QNT30 Gru 2017
22,33%
AMB30 Cze 2018
-10,04%
HEL30 Wrz 2018
-32,17%
IZO30 Cze 2021
-9,09%
ARH30 Mar 2022
-4,59%
LWB30 Cze 2022
-39,36%
SEL30 Gru 2022
9,09%
ATG30 Mar 2023
11,53%
TOA30 Mar 2023
3,97%