LEN

   Lena Lighting SA (LEN)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,95 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: III kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 22 Mar 2023
siła relatywna: 2,33% (42,86)
siła relatywna WIG: -2,22%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy7,86%4,89%6,98%4,82%1,0811,30%
WIG8,66%4,05%6,42%4,47%0,8812,30%
LEN10,76%8,26%7,92%6,14%1,3538,89%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (LEN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (LEN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (LEN) - rozwodnienie kapitału
(LEN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (LEN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
5 Gru 20223.88 zł-9.8%
31 Sie 20102.04 zł-14.7%
20 Lip 20102.04 zł-14.7%
3 Sie 20091.69 zł-11.2%
22 Lip 20082.5 zł124%
6 Lip 200610.95 zł-13.7%
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LEN X1 = 0,39

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LEN X2 = 0,9

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LEN X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LEN X4 = 2,82

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LEN Z'' Score = 12,34

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LEN to 2,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LEN to -12,8%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-06-132.70 %0.10 zł27.31%
2021-06-125.38 %0.30 zł60.10%
2020-06-137.61 %0.30 zł121.90%
2019-05-229.84 %0.30 zł102.99%
2018-06-094.02 %0.15 zł34.61%
2017-06-096.52 %0.30 zł80.78%
2016-04-1811.27 %0.55 zł151.71%
2015-05-045.96 %0.30 zł74.51%
2014-05-066.20 %0.30 zł81.36%
2013-05-169.65 %0.30 zł84.47%
2012-05-256.52 %0.15 zł51.60%
2011-05-184.18 %0.10 zł200.44%
2010---
2009---
2008-06-181.49 %0.04 zł15.55%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SLZ30 Gru 2007
-23,01%
TIM30 Wrz 2008
-31,17%
ZUK30 Gru 2008
-31,75%
IMX30 Mar 2009
9,65%
IMX30 Cze 2009
13,32%
ABS30 Cze 2009
34,09%
SWG30 Cze 2009
24,94%
IMX30 Wrz 2009
-6,58%
ELZ30 Gru 2009
10,89%
ELZ30 Mar 2010
-2,11%
ELZ30 Cze 2010
9,32%
NET30 Cze 2011
-17,78%
HDR30 Wrz 2011
-19,04%
LEN30 Gru 2011
13,79%
ELT30 Cze 2012
-18,36%
STP30 Cze 2012
10,05%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
FTE 30 Gru 2012
27,91%
BSC30 Gru 2012
19,19%
RLP30 Cze 2013
-1,39%
PLA30 Mar 2014
23,64%
ACS30 Cze 2014
2,87%
PRT30 Cze 2014
-10,72%
PRT30 Wrz 2014
-13,31%
ACS30 Gru 2014
34,72%
PLA30 Mar 2015
-0,68%
PRT30 Mar 2015
-1,91%
PRT30 Wrz 2015
-8,60%
BRG30 Wrz 2015
15,09%
RLP30 Gru 2015
6,23%
PRT30 Gru 2015
3,83%
QNT30 Gru 2015
7,55%
WAS30 Gru 2015
4,46%
PRT30 Mar 2016
0,34%
RLP30 Mar 2016
9,93%
BRG30 Cze 2016
10,28%
ACS30 Wrz 2016
3,83%
LEN30 Wrz 2016
5,95%
INP30 Gru 2016
11,98%
AMB30 Mar 2017
5,38%
RLP30 Cze 2018
-11,58%
RLP30 Wrz 2018
14,58%
KRK30 Gru 2018
0,41%
RLP30 Mar 2019
-11,92%
RLP30 Wrz 2020
0,38%
RLP30 Mar 2021
4,20%
INK30 Wrz 2021
9,69%
INK30 Gru 2021
-0,57%
INK30 Mar 2022
-4,01%
LEN30 Wrz 2022
-6,17%