CRM

   PZ Cormay SA (CRM)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,89 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: II kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 26 Wrz 2022
siła relatywna: -5,32% (49,63)
siła relatywna WIG: -10,93%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia1,08%0,92%3,16%1,58%0,935,10%
WIG9,19%4,48%6,78%4,84%0,8711,49%
CRM-10,70%-7,30%-1,27%-7,98%0,9227,85%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CRM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CRM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CRM) - rozwodnienie kapitału
(CRM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CRM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
28 Sty 201315.9 zł-21.4%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CRM X1 = 0,28

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CRM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CRM X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CRM X4 = 2,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CRM Z'' Score = 7,5

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,5
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CRM to -5,32%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -42%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CRM to -42,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SKT30 Mar 2005
0,00%
SKT30 Cze 2005
162,18%
STF30 Cze 2005
-89,36%
ERG30 Cze 2005
-28,20%
MTL30 Cze 2005
-8,42%
ELZ30 Wrz 2005
18,42%
ADS30 Wrz 2005
24,62%
STF30 Wrz 2005
3,66%
MZA30 Mar 2006
-37,39%
ALT30 Cze 2006
10,17%
CNT30 Cze 2008
10,02%
PMA30 Cze 2008
2,35%
PMA30 Wrz 2008
-7,82%
PEK30 Wrz 2008
-28,50%
KRS30 Wrz 2008
-41,38%
SKT30 Wrz 2008
-48,30%
WOJ30 Wrz 2008
-14,74%
PEK30 Mar 2009
20,22%
PEK30 Cze 2009
2,46%
IDE30 Gru 2009
4,26%
CZP30 Gru 2009
4,26%
CZP30 Mar 2010
-20,41%
IDE30 Mar 2010
-20,41%
RLP30 Wrz 2010
23,13%
RLP30 Gru 2010
-12,87%
RLP30 Mar 2011
-10,18%
ARC30 Mar 2011
-1,18%
ARC30 Cze 2011
-41,22%
MSP30 Mar 2012
-29,50%
KSW30 Cze 2012
-23,35%
PRC 30 Wrz 2012
20,00%
CTC30 Gru 2012
-71,05%
EDI 30 Mar 2013
24,43%
ATR 30 Cze 2013
49,04%
MSP30 Wrz 2013
-15,70%
MSP30 Mar 2014
-17,30%
TIM30 Mar 2014
-16,32%
TIM30 Cze 2014
-5,83%
API30 Mar 2016
-7,14%
API30 Cze 2016
-21,54%
ELT30 Mar 2018
-21,23%
CPL30 Mar 2019
-7,14%
PRD30 Mar 2020
47,44%
PRD30 Cze 2020
30,43%
PRD30 Wrz 2020
4,67%
OPM30 Mar 2022
-15,77%
OPM30 Cze 2022
-19,88%
CRM30 Cze 2022
0,00%