CRM

   PZ Cormay SA (CRM)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-6,11%)   ROA (-3,99%)   ROCE (-0,37%)   
(CRM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-23 02:28:47


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (26,62%)   
(CRM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-23 02:28:47


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CRM X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CRM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CRM X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CRM X4 = 1,88

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CRM Z'' Score = 6,96

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,96
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CRM to -8,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -31%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CRM to -31,03%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNT30 Cze 2005
-9,78%
ERG30 Cze 2005
-28,20%
STF30 Cze 2005
-89,36%
ERG30 Wrz 2005
11,22%
ELZ30 Wrz 2005
18,42%
ALT30 Mar 2006
-7,81%
ALT30 Cze 2006
10,17%
PMA30 Cze 2008
2,35%
PEK30 Cze 2008
7,87%
PEK30 Wrz 2008
-28,50%
PMA30 Wrz 2008
-7,82%
SKT30 Wrz 2008
-48,30%
O2O30 Mar 2009
63,92%
PEK30 Cze 2009
2,46%
NTT30 Mar 2010
-4,17%
NTT30 Cze 2010
0,87%
RLP30 Cze 2011
-13,33%
ARC30 Cze 2011
-41,22%
ARC30 Wrz 2011
-23,54%
MSP30 Wrz 2011
-26,15%
MSP30 Mar 2012
-29,50%
RON 30 Mar 2012
-8,57%
MON 30 Mar 2012
-31,71%
PGO30 Wrz 2012
-4,64%
ARC30 Mar 2013
-2,72%
EDI 30 Mar 2013
24,43%
ATR30 Wrz 2013
11,24%
MSP30 Wrz 2013
-15,70%
GLC30 Wrz 2013
18,01%
TIM30 Mar 2014
-16,32%
TIM30 Cze 2014
-5,83%
RON30 Wrz 2014
-11,11%
OBL30 Wrz 2014
-29,01%
MSP30 Wrz 2014
-12,86%
ELT30 Mar 2018
-21,23%
PRD30 Wrz 2020
4,67%
CRM30 Cze 2022
-1,12%
CRM30 Wrz 2022
1,14%
FEE30 Wrz 2022
6,80%