CRM

   PZ Cormay SA (CRM)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-18,89%)   ROA (-14,28%)   ROCE (-13,17%)   
(CRM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:29:50


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (37,31%)   
(CRM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:29:50


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CRM X1 = 0,37

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CRM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CRM X3 = -0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CRM X4 = 1,78

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CRM Z'' Score = 6,73

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,73
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CRM to -6,38%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -38%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CRM to -38,03%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
INC30 Cze 2009
78,95%
SNW30 Cze 2009
66,67%
SNW30 Gru 2009
0,00%
LCC30 Mar 2010
-9,26%
LCC30 Cze 2010
8,84%
SNW30 Cze 2010
82,26%
IMP30 Gru 2010
-7,19%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
IMC30 Wrz 2011
-14,64%
EKP30 Wrz 2011
31,58%
EKP30 Gru 2011
16,00%
POL30 Gru 2011
13,79%
AGT30 Cze 2012
37,82%
DGA30 Gru 2012
1,47%
PIW30 Gru 2012
18,92%
POL30 Gru 2012
-16,00%
MSX30 Mar 2013
13,04%
DGA30 Mar 2013
-10,14%
MSX30 Cze 2013
19,23%
PMG30 Cze 2013
-2,60%
JPR 30 Wrz 2013
-3,70%
MSX30 Wrz 2013
-74,19%
AAT30 Mar 2014
-6,86%
ATS30 Cze 2014
-6,36%
DGA30 Cze 2014
584,09%
SLZ30 Gru 2014
16,00%
TRI30 Mar 2015
17,22%
DGA30 Mar 2015
22,55%
DGA30 Cze 2015
-2,77%
CZT30 Cze 2015
-17,93%
TRI30 Cze 2015
-5,21%
TRI30 Wrz 2015
-7,50%
DGA30 Wrz 2015
-25,13%
FON30 Wrz 2015
-11,67%
DGA30 Gru 2015
0,67%
TRI30 Gru 2015
7,57%
SLZ30 Gru 2015
5,65%
SKL30 Gru 2015
-7,84%
SKL30 Mar 2016
6,38%
TRI30 Mar 2016
5,53%
CZT30 Mar 2016
7,06%
CRM30 Mar 2016
8,25%
SKL30 Cze 2016
4,00%
TRI30 Gru 2016
39,39%
PBF30 Cze 2017
-19,12%
PBF30 Wrz 2017
-50,00%
PBF30 Mar 2018
-12,50%
EVE30 Mar 2018
31,37%
PBF30 Cze 2018
-14,29%
KCI30 Cze 2018
5,45%
KCI30 Wrz 2018
-18,97%
PBF30 Wrz 2018
-52,08%
CRM30 Gru 2018
9,91%
AAT30 Gru 2018
49,72%
AAT30 Mar 2019
-0,75%
CRM30 Mar 2019
-19,67%
CRM30 Cze 2019
-2,04%
ART30 Cze 2019
-18,63%