HDR

   Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (HDR)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (30,27%)   
(HDR) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-04-09 14:35:36

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (139,75%)   
(HDR) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-04-09 14:35:36

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HDR X1 = 0,35

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HDR X2 = 0,83

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HDR X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HDR X4 = 1,69

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HDR Z'' Score = 10,4

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HDR to -13,07%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -27%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HDR to -27,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-08-125.59 %2.10 zł72.24%
2018-08-124.57 %2.00 zł62.93%
2017-09-124.78 %2.00 zł66.54%
2016-09-124.83 %2.00 zł60.96%
2015-09-085.37 %2.00 zł66.73%
2014-09-085.21 %2.00 zł67.55%
2013-08-165.59 %2.00 zł79.22%
2012-08-274.06 %1.25 zł39.65%
2011-08-253.09 %0.85 zł47.65%
2010-08-253.55 %1.25 zł76.00%
2009-09-155.04 %1.80 zł43.01%
2008-08-265.05 %2.10 zł48.25%
2007-08-271.46 %1.00 zł31.31%
2006-09-121.86 %0.80 zł36.89%
2005-07-263.86 %0.70 zł41.60%
2004-07-272.47 %0.40 złb.d.
2003-07-037.34 %0.40 złb.d.
2002-07-036.38 %0.25 złb.d.
2001-07-1113.00 %0.52 złb.d.
2000-06-164.55 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Gru 2006
13,19%
TLX30 Wrz 2008
-7,77%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
ZUK30 Mar 2009
38,85%
CMP30 Mar 2009
67,78%
ASE30 Cze 2011
-21,83%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
TIM30 Gru 2011
31,97%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
ENA30 Cze 2012
3,02%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
ASE 30 Wrz 2012
-3,16%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
INP30 Gru 2012
14,55%
PLA30 Gru 2012
-1,45%
NVT30 Gru 2012
22,79%
ELT30 Gru 2012
6,63%
NVT30 Mar 2013
24,22%
PLA30 Mar 2013
13,18%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
HEL30 Cze 2013
37,60%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
PLA30 Wrz 2013
47,32%
INK30 Mar 2014
-11,50%
HDR30 Cze 2014
12,19%
RLP30 Wrz 2014
-7,08%
RLP30 Gru 2014
12,80%
HDR30 Gru 2014
8,40%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
ACP30 Gru 2014
8,70%
AMB30 Mar 2016
0,00%
BWO30 Mar 2016
7,24%
COL30 Mar 2016
-9,01%
HDR30 Mar 2016
-2,20%
HDR30 Cze 2016
11,83%
HEL30 Cze 2016
45,47%
COL30 Cze 2016
6,50%
WAS30 Cze 2016
-16,46%
PRT30 Cze 2016
5,69%
PRT30 Wrz 2016
-5,06%
PRT30 Gru 2016
19,67%
ZAP30 Gru 2016
-1,06%
DCR30 Gru 2016
16,44%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
PLA30 Wrz 2017
-17,95%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
LTX30 Mar 2018
6,79%
INK30 Mar 2018
12,20%
LTX30 Cze 2018
-7,89%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
LTX30 Wrz 2018
2,21%
HDR30 Wrz 2018
-3,28%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
ASE30 Gru 2018
21,74%
HDR30 Gru 2018
0,56%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
HEL30 Mar 2019
-12,26%
HDR30 Cze 2019
-12,82%
MON30 Cze 2019
-32,53%
HDR30 Gru 2019
-17,06%