HDR

   Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (HDR)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(HDR) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(HDR) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

    Niestabilność przychodów:
(HDR) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(HDR) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(HDR) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(HDR) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(HDR) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

    Kapitał własny:
(HDR) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(HDR) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-10-20 23:08:02

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HDR X1 = 0,31

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HDR X2 = 0,74

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HDR X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HDR X4 = 1,68

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HDR Z'' Score = 9,88

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,88
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HDR to -10,54%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -18%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HDR to -17,95%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019-08-125.59 %2.10 zł72.24%
2018-08-124.57 %2.00 zł62.93%
2017-09-124.78 %2.00 zł66.54%
2016-09-124.83 %2.00 zł60.96%
2015-09-085.37 %2.00 zł66.73%
2014-09-085.21 %2.00 zł67.55%
2013-08-165.59 %2.00 zł79.22%
2012-08-274.06 %1.25 zł39.65%
2011-08-253.09 %0.85 zł47.65%
2010-08-253.55 %1.25 zł76.00%
2009-09-155.04 %1.80 zł43.01%
2008-08-265.05 %2.10 zł48.25%
2007-08-271.46 %1.00 zł31.31%
2006-09-121.86 %0.80 zł36.89%
2005-07-263.86 %0.70 zł41.60%
2004-07-272.47 %0.40 złb.d.
2003-07-037.34 %0.40 złb.d.
2002-07-036.38 %0.25 złb.d.
2001-07-1113.00 %0.52 złb.d.
2000-06-164.55 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTX30 Wrz 2008
-37,41%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
CMR30 Wrz 2012
2,65%
ELT30 Gru 2012
6,63%
NVT30 Gru 2012
22,79%
PLA30 Gru 2012
-1,45%
STF30 Gru 2012
-3,94%
PLA30 Mar 2013
13,18%
NVT30 Mar 2013
24,22%
DOM30 Mar 2013
22,89%
ELT30 Cze 2013
10,83%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
INK30 Mar 2014
-11,50%
HDR30 Mar 2014
-4,73%
HDR30 Cze 2014
12,19%
HDR30 Gru 2014
8,40%
ENP30 Gru 2014
-2,91%
HDR30 Mar 2015
-1,92%
MSP30 Mar 2015
17,01%
HDR30 Cze 2015
2,95%
FMF30 Cze 2015
-6,16%
FMF30 Wrz 2015
-21,72%
ENP30 Wrz 2015
-3,37%
ASE30 Wrz 2015
-1,90%
HDR30 Wrz 2015
6,39%
INP30 Wrz 2015
19,33%
HDR30 Mar 2016
-2,20%
AMB30 Mar 2016
0,00%
BWO30 Mar 2016
7,24%
COL30 Cze 2016
6,50%
HDR30 Cze 2016
11,83%
HEL30 Cze 2016
45,47%
ASE30 Gru 2016
26,54%
ASE30 Mar 2017
3,60%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
PLA30 Wrz 2017
-17,95%
ASE30 Gru 2017
0,00%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
ASE30 Mar 2018
-19,23%
LTX30 Cze 2018
-7,89%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
WAX30 Cze 2018
-5,35%
SAR30 Wrz 2018
-43,15%
LTX30 Wrz 2018
2,21%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
HDR30 Mar 2019
9,55%
HDR30 Cze 2019
-12,82%