SEL

   Selena FM SA (SEL)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(SEL) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(SEL) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

    Niestabilność przychodów:
(SEL) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(SEL) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(SEL) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(SEL) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(SEL) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

    Kapitał własny:
(SEL) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(SEL) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-12-01 11:26:14

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEL X1 = 0,26

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEL X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEL X4 = 1,22

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEL Z'' Score = 8,3

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,3
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEL to 15,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEL to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-045.98 %1.40 zł28.40%
2022---
2021---
2020---
2019-06-012.36 %0.30 zł25.69%
2018-06-302.48 %0.30 zł100.16%
2017-07-301.58 %0.30 zł21.24%
2016-07-281.54 %0.30 zł25.56%
2015-06-111.32 %0.28 zł30.75%
2014-06-251.30 %0.28 zł31.43%
2013-07-252.79 %0.38 zł200.02%
2012---
2011-06-291.94 %0.32 zł31.20%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
ACS30 Gru 2009
16,03%
DBC30 Gru 2009
16,37%
IMX30 Gru 2009
21,35%
ACP30 Mar 2010
-1,41%
INL30 Wrz 2011
-3,33%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
QMK30 Wrz 2011
-15,80%
NVT30 Gru 2011
1,88%
CMP30 Gru 2011
11,75%
BDZ30 Mar 2012
-4,73%
NVT30 Mar 2012
8,68%
INP30 Cze 2012
-5,01%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
STF30 Wrz 2012
13,40%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
PAT30 Gru 2012
13,61%
PRF30 Gru 2012
13,76%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
AMB30 Cze 2013
32,71%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
PGE30 Mar 2014
13,23%
VRG30 Cze 2014
11,31%
ATP30 Cze 2014
0,00%
AMB30 Wrz 2014
-18,96%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
PGE30 Mar 2015
-12,53%
WAS30 Wrz 2015
12,22%
ACS30 Gru 2016
24,26%
DCR30 Mar 2017
-4,07%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
SEK30 Mar 2017
3,94%
SEK30 Cze 2017
2,04%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
DCR30 Cze 2017
-3,49%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
RPC30 Wrz 2017
18,01%
PGN30 Mar 2018
1,06%
NEM30 Gru 2018
13,08%
ASE30 Mar 2019
15,00%
AML30 Cze 2019
-5,68%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
ZMT30 Wrz 2019
4,26%
SEK30 Gru 2019
-16,22%
CAR30 Mar 2020
46,72%
NWG30 Gru 2021
0,48%
CMR30 Cze 2022
-10,93%
CMR30 Wrz 2022
9,33%
HDR30 Wrz 2022
8,36%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
VRG30 Gru 2022
-3,90%
VRG30 Mar 2023
11,56%
ARH30 Mar 2023
29,86%
SEL30 Cze 2023
19,48%