EEX

   Eko Export SA (EEX)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(EEX) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(EEX) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

    Niestabilność przychodów:
(EEX) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(EEX) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(EEX) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(EEX) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(EEX) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

    Kapitał własny:
(EEX) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(EEX) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-12-01 22:52:31

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EEX X1 = -0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EEX X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EEX X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EEX X4 = 1,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EEX Z'' Score = 3,31

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,31
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EEX to -9,94%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -27%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EEX to -27,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014-05-211.91 %0.68 zł48.37%
2013---
2012-05-311.09 %0.20 zł30.32%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EFK30 Wrz 2005
24,24%
BPH30 Cze 2008
-0,28%
KCI30 Cze 2009
10,22%
PCE30 Wrz 2009
-23,32%
FAM30 Mar 2010
10,22%
WST30 Wrz 2010
31,95%
WST30 Gru 2010
-18,26%
WST30 Wrz 2011
-8,99%
MSX30 Cze 2012
-26,76%
KMP30 Gru 2012
8,71%
IBS30 Wrz 2013
4,76%
LRQ30 Mar 2014
-19,13%
PBO30 Cze 2014
-27,54%
FAM30 Cze 2014
-1,85%
FAM30 Wrz 2014
9,43%
FAM30 Cze 2015
94,74%
ITG30 Gru 2016
29,63%
RDL30 Mar 2017
-35,46%
GLC30 Gru 2017
-1,92%
IIA30 Mar 2018
888,76%
GLC30 Cze 2018
-50,29%
GLC30 Wrz 2018
11,76%
ZEP30 Cze 2019
1,40%
ZEP30 Wrz 2019
5,51%
EEX30 Wrz 2020
-35,89%
EEX30 Gru 2020
14,24%
JWC30 Gru 2020
20,88%
EEX30 Mar 2021
-2,27%
EEX30 Cze 2021
-5,22%