SFS

   Sfinks Polska SA (SFS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,43 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Rekreacja i wypoczynek
dane finansowe za: II kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 25 Paź 2021
siła relatywna: -4,44% (66,82)
siła relatywna WIG: 5,90%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Rekreacja i wypoczynek-3,48%-0,85%-2,31%-3,38%0,73-2,22%
WIG8,87%4,45%6,61%4,89%0,8311,38%
SFS0,00%-22,85%-52,01%-94,82%0,24-77,73%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SFS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SFS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SFS) - rozwodnienie kapitału
(SFS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SFS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
17 Maj 20115.3 zł67.9%
22 Gru 200811.88 zł-12.6%
22 Paź 200815.81 zł-9.6%
25 Cze 200820.45 zł-14.4%
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SFS X1 = -0,78

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SFS X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SFS X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SFS X4 = 0,05

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SFS Z'' Score = -2,91

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SFS to -4,44%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -38%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SFS to -37,68%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
REG30 Gru 2009
-10,48%
PRO30 Gru 2009
-10,48%
PRO30 Mar 2010
-38,30%
REG30 Mar 2010
-38,30%
NWR30 Mar 2010
11,18%
REG30 Cze 2010
217,24%
PRO30 Cze 2010
217,24%
IRE30 Wrz 2010
-66,67%
WIS30 Gru 2011
20,00%
BMI30 Mar 2013
-75,00%
DRE30 Mar 2013
-77,27%
DRE30 Cze 2013
350,00%
DSS30 Cze 2013
-2,17%
O2O30 Cze 2013
0,00%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
DSS30 Wrz 2013
-19,26%
IDE30 Gru 2013
33,33%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
ADS30 Gru 2014
0,00%
IDE30 Gru 2014
0,00%
DRE30 Mar 2015
-16,67%
DRE30 Cze 2015
495,00%
DRE30 Wrz 2015
-49,58%
IDE30 Gru 2015
0,00%
IDE30 Mar 2016
0,00%
B3S30 Mar 2016
7,69%
IDE30 Cze 2016
0,00%
IDE30 Wrz 2016
0,00%
SCO30 Gru 2016
-18,30%
SCO30 Mar 2017
-43,20%
SCO30 Cze 2017
-1,41%
KRS30 Cze 2017
-60,00%
IDM30 Wrz 2017
-24,29%
DRE30 Gru 2017
-6,52%
CLE30 Mar 2018
-31,82%
CLE30 Cze 2018
36,67%
CLE30 Wrz 2018
-12,20%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
VTL30 Mar 2019
-7,21%
BMC30 Cze 2019
-4,07%
URS30 Wrz 2019
-60,28%
SET30 Gru 2019
39,85%
DRP30 Mar 2020
173,33%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
KBD30 Cze 2020
19,61%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
SFS30 Wrz 2020
-23,08%
SFS30 Gru 2020
70,00%
KBD30 Gru 2020
82,86%
BFT30 Gru 2020
-9,49%
SFS30 Mar 2021
-1,96%
SFS30 Cze 2021
-16,00%
ITM30 Cze 2021
-19,57%