IDM

   Dom Maklerski IDM SA w upadłości układowej (IDM)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,34 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Rynek kapitałowy
dane finansowe za: II kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 17 Paź 2019
siła relatywna: 21,82% (4,29)
siła relatywna WIG: -1,22%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
rynek kapitałowy1,25%0,64%10,12%3,47%0,48-63,58%
WIG7,19%2,97%5,18%3,42%0,888,61%
IDM0,00%-40,81%-321,53%-901,19%0,05-802,11%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (IDM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (IDM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (IDM) - rozwodnienie kapitału
(IDM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (IDM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IDM X1 = -8,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IDM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IDM X3 = -0,23

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IDM X4 = 0,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IDM Z'' Score = -50,87

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 22%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IDM to 21,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IDM to -0,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
ECD30 Mar 2009
0,00%
BNP30 Cze 2009
-15,08%
BNP30 Wrz 2009
-7,58%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
POX30 Mar 2010
-5,36%
POX30 Cze 2010
37,74%
WIS30 Cze 2010
-13,75%
BNP30 Wrz 2010
-3,61%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
REG30 Gru 2010
-9,27%
REG30 Mar 2011
-48,91%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
WIS30 Cze 2011
-6,45%
EKA30 Cze 2011
-39,89%
EKA30 Wrz 2011
-19,09%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DRE30 Wrz 2012
-20,51%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
DSS30 Gru 2012
9,40%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
DRE30 Gru 2012
41,94%
ADS 30 Gru 2012
-33,33%
ADS30 Mar 2013
0,00%
EPD30 Mar 2013
23,08%
ADS 30 Cze 2013
0,00%
ADS30 Wrz 2013
-50,00%
REG30 Wrz 2013
0,00%
REG30 Gru 2013
0,00%
ADS 30 Gru 2013
0,00%
ADS30 Mar 2014
100,00%
RHD30 Mar 2014
-9,23%
ADS30 Cze 2014
-50,00%
ADS30 Wrz 2014
0,00%
REG30 Wrz 2014
300,00%
O2O30 Gru 2014
-18,18%
ADS30 Mar 2015
0,00%
ADS30 Cze 2015
0,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
ADS30 Wrz 2015
0,00%
DRE30 Gru 2015
350,00%
DRE30 Mar 2016
-40,74%
DRE30 Cze 2016
15,63%
DRE30 Wrz 2016
-32,97%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
KRS30 Gru 2016
33,33%
ALM30 Cze 2017
128,13%
OIL30 Wrz 2017
0,00%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
MIR30 Mar 2018
2,74%
MIR30 Cze 2018
12,00%
REG30 Cze 2018
0,00%
KBD30 Wrz 2018
-6,00%
VTL30 Gru 2018
65,08%
RWD30 Mar 2019
-44,44%
RWD30 Cze 2019
0,00%
KBD30 Cze 2019
38,10%
IDM30 Cze 2019
65,28%