VTL

   Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji (VTL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,16 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: IV kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 16 Maj 2022
siła relatywna: -13,94% (77,67)
siła relatywna WIG: -12,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo9,08%4,63%5,45%4,16%1,14-130,27%
WIG10,35%4,56%6,96%5,20%0,8511,83%
VTL0,00%-14,99%-27,25%-32,33%0,46-12,77%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (VTL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (VTL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (VTL) - rozwodnienie kapitału
(VTL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (VTL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
2 Lut 20168 zł97.5%
26 Sty 20159.6 zł70.8%
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki VTL X1 = -0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki VTL X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki VTL X3 = -0,14

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki VTL X4 = 0,34

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki VTL Z'' Score = 1,8

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,8
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki VTL to -13,94%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -48%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki VTL to -47,57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-07-274.30 %0.40 zł39.95%
2015-07-282.28 %0.30 zł34.71%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
ACP30 Mar 2005
-7,99%
STX30 Mar 2006
4,70%
ATS30 Gru 2006
77,65%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
ATS30 Wrz 2008
10,16%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
MON30 Mar 2010
-23,16%
ABM30 Gru 2012
94,12%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
REG30 Mar 2014
0,00%
APL30 Gru 2014
21,74%
B3S30 Gru 2014
20,44%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
CHS30 Gru 2017
-25,37%
IBS30 Wrz 2018
-24,62%
NXG30 Gru 2018
33,85%
NXG30 Mar 2019
2,30%
GRI30 Mar 2019
1,89%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
ELB30 Gru 2019
-84,10%
RFK30 Wrz 2020
-3,23%
RFK30 Gru 2020
37,78%
PHR30 Gru 2020
31,40%
YOL30 Mar 2021
-7,21%
OTS30 Mar 2021
7,10%
YOL30 Cze 2021
5,83%
BAH30 Cze 2021
-2,74%
YOL30 Wrz 2021
90,83%
MIR30 Wrz 2021
-23,70%
VTL30 Gru 2021
-2,65%
IDM30 Gru 2021
11,11%