ENE

   Enel-Med SA (ENE)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 19,20 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 27 Wrz 2023
siła relatywna: 7,93% (14,00)
siła relatywna WIG: -4,10%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia0,36%0,71%2,19%1,67%0,94-9,59%
WIG7,65%3,75%5,83%3,71%0,8812,06%
ENE-13,79%-5,20%-4,11%-4,49%1,16-12,93%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ENE) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ENE) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ENE) - rozwodnienie kapitału
(ENE) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ENE) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
25 Sty 202116.8 zł-1.8%
21 Sty 202013 zł-19.2%
14 Gru 201810.5 zł-12.4%
27 Gru 201712 zł-11.7%
18 Sty 20168.4 zł-4.8%
20 Gru 20122.68 zł71.6%
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENE X1 = -0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENE X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENE X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENE X4 = 1,67

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENE Z'' Score = 3,85

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,85
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENE to 7,93%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -8%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENE to -7,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-06-080.84 %0.10 zł5.68%
2014---
2013---
2012-07-110.78 %0.03 zł17.30%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Gru 2004
-99,08%
KOF30 Gru 2004
38,59%
YWL30 Mar 2005
-5,28%
PBF30 Mar 2006
-2,53%
KBD30 Wrz 2006
0,87%
TRN30 Mar 2010
24,73%
GET30 Mar 2010
-5,32%
TRN30 Cze 2010
13,85%
GET30 Wrz 2010
-44,55%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
HRP30 Cze 2011
-26,87%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
TVL30 Wrz 2012
-6,06%
PGM30 Gru 2012
-7,69%
PGM30 Mar 2013
-16,67%
ENE30 Mar 2013
4,72%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
IRL30 Wrz 2013
-10,78%
TVL30 Gru 2013
8,21%
TVL30 Mar 2014
-5,13%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
EMF30 Cze 2014
-34,02%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
REG30 Gru 2014
-50,00%
PMA30 Cze 2015
-15,48%
SME30 Mar 2016
-13,16%
IPO30 Mar 2017
-3,87%
TXM30 Cze 2018
-51,16%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
IPO30 Mar 2019
-1,15%
IPO30 Cze 2019
-24,51%
IPO30 Mar 2021
5,60%
B2430 Mar 2021
-9,68%
SWD30 Wrz 2021
2,94%
MEX30 Wrz 2021
0,87%
BFT30 Gru 2021
-6,35%
VVD30 Cze 2022
-24,43%
CCC30 Gru 2022
-17,12%
ENE30 Gru 2022
-12,10%
TRK30 Gru 2022
-0,64%
TRK30 Mar 2023
-3,85%
ENE30 Mar 2023
50,72%
CCC30 Mar 2023
18,63%
XTP30 Cze 2023
13,04%