KGH

   KGHM Polska Miedź SA (KGH)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (9,24%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (288,21%)   3Y:   (259,08%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,97)   
(KGH) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-04-03 04:02:21

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,95

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 0,61

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 7,62

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,62
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -30%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to -30,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -47%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to -46,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2019---
2018---
2017-07-120.87 %1.00 zł-4.50%
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CFL30 Cze 2008
5,99%
MSO30 Gru 2008
9,66%
KTY30 Mar 2009
17,20%
ABE30 Wrz 2009
23,45%
TFO30 Wrz 2009
42,06%
ABE30 Gru 2009
31,47%
GRL30 Cze 2010
-6,45%
HRS30 Gru 2011
5,41%
LTS30 Mar 2012
2,46%
KST30 Mar 2012
-23,94%
ABC30 Gru 2012
7,69%
GRL30 Mar 2013
11,16%
GRL30 Cze 2013
25,43%
MRB30 Mar 2014
-7,01%
GOB30 Mar 2014
10,00%
TPE30 Mar 2014
3,06%
GOB30 Cze 2014
824,68%
MRB30 Cze 2014
5,48%
MRB30 Wrz 2014
-14,29%
HWE30 Wrz 2014
-23,88%
GOB30 Wrz 2014
1,83%
GOB30 Gru 2014
-7,03%
GRL30 Gru 2014
6,93%
MRB30 Mar 2015
-8,76%
MLG30 Mar 2015
3,79%
TFO30 Wrz 2015
-1,31%
KOM30 Gru 2015
-15,99%
DVL30 Gru 2015
31,33%
GRL30 Cze 2016
25,31%
GOB30 Wrz 2016
12,21%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ASG30 Cze 2017
-12,85%
ASG30 Wrz 2017
-8,86%
CHS30 Wrz 2017
14,53%
SNX30 Mar 2018
0,78%
CPG30 Cze 2018
2,75%
EGS30 Wrz 2018
-34,14%
BRS30 Gru 2018
-3,19%
CPG30 Gru 2018
26,92%
PKP30 Gru 2018
6,61%
ARR30 Cze 2019
20,09%
KST30 Cze 2019
0,39%
KST30 Wrz 2019
-1,93%
ARR30 Wrz 2019
-0,91%
KGH30 Gru 2019
-39,67%