BRS

   Boryszew SA (BRS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,70 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Hutnictwo
dane finansowe za: III kwartał 2018
aktualizacja wskaźników: 22 Kwi 2019
siła relatywna: 1,08% (47,28)
siła relatywna WIG: 2,15%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Hutnictwo11,20%6,80%7,50%5,63%1,4218,89%
WIG8,01%3,29%5,79%3,71%0,8810,57%
BRS6,83%2,88%3,88%1,94%1,486,47%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BRS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BRS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BRS) - rozwodnienie kapitału
(BRS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BRS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Sie 20145.92 zł-12.2%
9 Mar 20128.2 zł-92.1%
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BRS X1 = 0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BRS X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BRS X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BRS X4 = 0,44

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BRS Z'' Score = 5,55

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,55
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BRS to 1,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -47%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BRS to -47,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015-06-301.68 %0.10 zł15.39%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-08-100.40 %0.06 zł9.09%
2004-07-127.25 %1.00 złb.d.
2003---
2002-07-1655.56 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSO30 Gru 2008
9,66%
ACT30 Cze 2009
25,34%
GRL30 Cze 2010
-6,45%
GRL30 Wrz 2010
-24,19%
HRS30 Gru 2011
5,41%
GRL30 Mar 2013
11,16%
BMC30 Mar 2013
-31,69%
GRL30 Cze 2013
25,43%
GOB30 Mar 2014
10,00%
MRB30 Mar 2014
-7,01%
NVA30 Mar 2014
12,12%
NVA30 Cze 2014
-9,21%
TRK30 Cze 2014
17,53%
MRB30 Cze 2014
5,48%
GOB30 Cze 2014
824,68%
HWE30 Wrz 2014
-23,88%
HWE30 Gru 2014
-0,49%
GRL30 Gru 2014
6,93%
HWE30 Mar 2015
-15,76%
MLG30 Mar 2015
3,79%
PGM30 Cze 2015
-13,94%
BRS30 Wrz 2015
-3,45%
KOM30 Gru 2015
-15,99%
KOM30 Mar 2017
22,94%
MRB30 Mar 2017
-13,01%
MRB30 Cze 2017
0,00%
KOM30 Cze 2017
-17,52%
KMP30 Wrz 2017
-2,50%
CHS30 Wrz 2017
14,53%
ASB30 Gru 2017
8,49%
MRB30 Mar 2018
-16,55%
SNX30 Mar 2018
0,78%
CPG30 Cze 2018
2,75%
EGS30 Cze 2018
2,76%
BRS30 Cze 2018
-20,60%
BRS30 Wrz 2018
-6,93%
EGS30 Wrz 2018
-34,14%
  informacje o spółce
Boryszew SA to jedna z najlepiej rozpoznawanych spółek giełdowych, zajmująca się działalnością w branży przemysłu metalowego, metalurgicznego i maszynowego. Spółka zajmuje się również produkcją wyrobów chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Głównym akcjonariuszem spółki jest dobrze rozpoznawalny Polski inwestor - Roman Karkosik, który jest właściciele kilku spółek giełdowych. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki takie jak: Impexmetal, Elana czy Nylonbor. Spółka wytwarza takie produkty jak płyny chłodnicze, materiały budowlane, wszelkiego rodzaju opakowania z plastiku i innych tworzyw sztucznych, kleje do drewna i papieru, a także środki do przetwórstwa tworzyw. Historia spółki rozpoczęła się już w 1911 roku w Sochaczewie. Ówcześnie belgijska firma była później wielokrotnie przemianowywana, aż w 1992 roku w wyniku prywatyzacji spółki państwowej powstała spółka znana pod dzisiejszą nazwą. Data pierwszego notowania akcji firmy przypada na maj 1996 roku. W historii, aż trzykrotnie dokonywany był podział na zasadach prawa poboru. Dwa razy w 2010 roku i raz w 2011. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła w 2005 roku, jednak w kolejnych latach zaprzestała wypłacania zysków akcjonariuszom. Siedziba spółki nadal znajduje się w Sochaczewie przy ulicy 15 sierpnia 106. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych co do głosu.