BRS

   Boryszew SA (BRS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 5,62 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Hutnictwo
dane finansowe za: III kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 5 Lut 2023
siła relatywna: 15,64% (21,96)
siła relatywna WIG: 12,86%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Hutnictwo10,58%6,71%7,29%5,60%1,7023,39%
WIG8,66%4,07%6,26%4,47%0,8812,18%
BRS7,33%3,06%3,38%1,87%1,6410,07%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BRS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BRS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BRS) - rozwodnienie kapitału
(BRS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BRS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Sie 20145.92 zł-12.2%
9 Mar 20128.2 zł-92.1%
  ranking:
BB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BRS X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BRS X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BRS X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BRS X4 = 0,52

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BRS Z'' Score = 6,18

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,18
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BRS to 15,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BRS to -6,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-06-0114.56 %0.92 zł268.76%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-06-301.68 %0.10 zł15.39%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-08-100.40 %0.06 zł9.09%
2004-07-127.25 %1.00 złb.d.
2003---
2002-07-1655.56 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HBP30 Wrz 2011
5,71%
HBP30 Gru 2011
28,38%
ASB30 Mar 2013
31,75%
GRL30 Mar 2014
-3,42%
GRL30 Cze 2014
8,55%
CTG30 Wrz 2014
630,16%
TFO30 Cze 2015
-24,32%
ABC30 Cze 2016
-21,92%
UNI30 Gru 2018
43,56%
BST30 Mar 2019
-7,87%
TRN30 Mar 2019
-2,82%
BST30 Cze 2019
-5,13%
MSZ30 Wrz 2019
10,81%
IZS30 Wrz 2019
-1,13%
IZS30 Mar 2020
27,14%
PRM30 Wrz 2020
-4,34%
BRS30 Wrz 2022
21,35%
  informacje o spółce
Boryszew SA to jedna z najlepiej rozpoznawanych spółek giełdowych, zajmująca się działalnością w branży przemysłu metalowego, metalurgicznego i maszynowego. Spółka zajmuje się również produkcją wyrobów chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Głównym akcjonariuszem spółki jest dobrze rozpoznawalny Polski inwestor - Roman Karkosik, który jest właściciele kilku spółek giełdowych. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki takie jak: Impexmetal, Elana czy Nylonbor. Spółka wytwarza takie produkty jak płyny chłodnicze, materiały budowlane, wszelkiego rodzaju opakowania z plastiku i innych tworzyw sztucznych, kleje do drewna i papieru, a także środki do przetwórstwa tworzyw. Historia spółki rozpoczęła się już w 1911 roku w Sochaczewie. Ówcześnie belgijska firma była później wielokrotnie przemianowywana, aż w 1992 roku w wyniku prywatyzacji spółki państwowej powstała spółka znana pod dzisiejszą nazwą. Data pierwszego notowania akcji firmy przypada na maj 1996 roku. W historii, aż trzykrotnie dokonywany był podział na zasadach prawa poboru. Dwa razy w 2010 roku i raz w 2011. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła w 2005 roku, jednak w kolejnych latach zaprzestała wypłacania zysków akcjonariuszom. Siedziba spółki nadal znajduje się w Sochaczewie przy ulicy 15 sierpnia 106. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych co do głosu.