KMP

   Kompap SA (KMP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 24,20 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Drewno i papier
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 14 Cze 2024
siła relatywna: 6,37% (18,02)
siła relatywna WIG: 0,79%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Drewno i papier2,16%0,89%4,07%3,01%0,80-299,27%
WIG7,54%3,19%5,69%3,52%0,8313,56%
KMP4,31%2,96%4,07%3,01%0,988,45%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KMP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KMP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KMP) - rozwodnienie kapitału
(KMP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KMP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
B+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KMP X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KMP X2 = 0,53

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KMP X3 = 0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KMP X4 = 2,7

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KMP Z'' Score = 8,64

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,64
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KMP to 6,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KMP to -10,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-294.04 %1.05 zł117.03%
2023-05-295.24 %1.00 zł55.01%
2022-07-062.37 %0.45 zł39.59%
2021-06-202.62 %0.50 zł41.08%
2020-07-145.06 %0.39 zł64.95%
2019---
2018---
2017---
2016-08-302.17 %0.20 zł19.80%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-09-051.47 %0.10 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RFK30 Gru 2005
42,45%
DBC30 Wrz 2006
15,52%
COL30 Gru 2009
14,79%
WOJ30 Mar 2010
19,76%
ERG30 Gru 2010
-28,85%
OPN30 Wrz 2012
-11,39%
ZUE30 Mar 2014
-12,31%
EMP30 Gru 2014
29,57%
FAB30 Gru 2015
25,53%
GEA30 Cze 2018
11,55%
  informacje o spółce
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA to spółka z branży przemysłu drzewnego zajmująca się działalnością papierniczą i meblową. Do działań produktów spółki należy produkcja tektury falistej i papieru oraz wszelkiego rodzaju opakowań, zarówno papierowych jak i tych z tektury. Poza tym produkowane są wyroby poligraficzne, dobrze znane ze sklepów rolki do przyrządów masowo przetwarzających dane takich jak kasy i bankomaty i samoprzylepne etykiety . Profil działalności firmy obejmuje nie tylko produkcję, ale także usługi. Do sekcji usługowej zaliczyć można: przechowywanie i archiwizowanie dokumentów i notatek oraz akt prawnych, dostarczanie oprogramowania komputerowego do archiwizacji, utylizację dokumentów oraz sprzedaż, zarówno tą detaliczną jak i hurtową, papieru do kser i drukarek. Do produkcji swoich wyrobów spółka wykorzystuje tylko najwyższej jakości produkty pochodzące z surowców krajowych. Kompap SA posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 wydawany jako zaświadczenie o spełnianiu międzynarodowych norm. Początki działalności spółki sięgają 1989 roku, kiedy to powstał zakład produkcyjny zajmujący się przetwórstwem celulozowo-papierniczym. Siedziba spółki znajduje się w Kwidzyniu na ulicy Piastowskiej 39. Data pierwszego notowania akcji spółki to listopad 1996 roku. Na rok 2011 spółka nigdy w historii nie wypłacała dywidend dla akcjonariuszy. Wartym zwrócenia uwagi była emisja nowych akcji poprzez prawo poboru w październiku 2007 roku.