PGM

   PMPG Polskie Media SA (PGM)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (36,36%)   
(PGM) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-07-14 11:53:21

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (120,49%)   
(PGM) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2020-07-14 11:53:21

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGM X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGM X2 = 0,35

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGM X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGM X4 = 1,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGM Z'' Score = 7,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,07
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 50%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGM to 49,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -9%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGM to -9,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RFK30 Mar 2005
9,34%
ELZ30 Cze 2005
-23,23%
HTM30 Wrz 2005
2,63%
MTL30 Wrz 2005
29,73%
RFK30 Wrz 2005
30,66%
PLT30 Wrz 2007
-56,54%
ADS30 Gru 2007
-12,86%
ADS30 Mar 2008
-34,43%
URS30 Cze 2008
-29,49%
URS30 Wrz 2008
-64,36%
KCI30 Wrz 2008
-30,49%
KCH30 Wrz 2008
-33,03%
PPS30 Gru 2008
15,63%
URS30 Mar 2009
87,78%
WFM30 Mar 2009
87,78%
06N30 Mar 2009
0,00%
WIN30 Wrz 2009
-8,90%
CZP30 Cze 2010
2,56%
IDE30 Cze 2010
2,56%
AWB30 Wrz 2010
-8,54%
IDE30 Gru 2010
-2,38%
RPC30 Wrz 2011
-10,86%
ARC30 Gru 2011
4,97%
CZP30 Mar 2012
-10,53%
DPL30 Mar 2012
-15,54%
IDE30 Mar 2012
-21,05%
PGO30 Mar 2012
14,74%
IDE 30 Cze 2012
0,00%
DPL30 Cze 2012
-28,80%
AAT30 Mar 2013
1,40%
ARC30 Cze 2013
-26,90%
IMX30 Cze 2014
-29,02%
PND30 Cze 2014
-5,59%
VTG30 Wrz 2014
-0,37%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
DRP30 Gru 2014
6,25%
ASG30 Gru 2014
-5,53%
ASG30 Mar 2015
-21,54%
ASG30 Cze 2015
38,48%
STF30 Wrz 2015
-17,93%
API30 Gru 2015
-24,32%
EAH30 Gru 2015
-23,03%
EAH30 Mar 2016
-43,74%
DRP30 Mar 2016
-0,69%
AAT30 Gru 2016
27,40%
MSP30 Gru 2016
42,72%
ZUE30 Cze 2017
-10,99%
ATR30 Mar 2018
4,96%
ATR30 Cze 2018
-13,39%
ELT30 Cze 2018
-39,86%
ELT30 Wrz 2018
12,29%
KCH30 Gru 2018
9,09%
KCH30 Cze 2019
-65,04%
PGM30 Wrz 2019
-2,52%
PGM30 Gru 2019
-9,48%
PGM30 Mar 2020
80,95%
DPL30 Mar 2020
40,00%