HUB

   Hub.Tech SA (HUB)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,39 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Chemia
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 23 Wrz 2023
siła relatywna: 11,43% (12,96)
siła relatywna WIG: -1,47%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Chemia7,32%4,48%8,60%6,69%1,067,98%
WIG7,54%3,28%5,69%3,67%0,8812,14%
HUB7,32%4,48%16,91%9,95%0,4523,73%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (HUB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (HUB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (HUB) - rozwodnienie kapitału
(HUB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (HUB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HUB X1 = 0,24

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HUB X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HUB X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HUB X4 = 6,8

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HUB Z'' Score = 12,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HUB to 11,43%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HUB to -13,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CMP30 Gru 2008
-2,70%
SEK30 Gru 2008
22,45%
CMR30 Mar 2009
4,27%
FSG30 Cze 2009
12,67%
SWG30 Gru 2011
18,23%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
CMR30 Wrz 2012
2,65%
DOM30 Gru 2012
-7,87%
ELT30 Gru 2012
6,63%
ENA30 Gru 2012
-5,59%
STF30 Gru 2012
-3,94%
BDZ30 Mar 2013
-6,42%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
ASE 30 Cze 2013
2,84%
PGE30 Wrz 2013
-3,05%
INK30 Mar 2014
-11,50%
ASE30 Cze 2014
-3,60%
ACP30 Gru 2014
8,70%
SEL30 Gru 2014
63,26%
U2K30 Mar 2015
-3,62%
ACP30 Mar 2015
2,43%
ASE30 Mar 2015
5,68%
IZO30 Mar 2015
-5,84%
ACP30 Cze 2015
-7,29%
ACP30 Gru 2015
3,12%
ASE30 Gru 2015
-2,04%
ASE30 Mar 2016
-0,21%
ASE30 Cze 2016
0,21%
PLA30 Cze 2016
2,56%
ASE30 Wrz 2016
-3,85%
ASE30 Gru 2016
26,54%
INK30 Gru 2017
-7,59%
IMC30 Cze 2018
2,90%
WST30 Wrz 2018
0,00%
SEL30 Gru 2018
30,18%
TOW30 Gru 2019
-36,43%
SEK30 Mar 2020
16,77%
SEK30 Wrz 2020
-1,69%
STP30 Wrz 2020
44,78%
ATP30 Wrz 2020
8,00%
STP30 Gru 2020
25,28%
STP30 Mar 2021
18,10%
WAS30 Cze 2021
-1,16%
WAS30 Wrz 2021
-6,43%
TSG30 Wrz 2021
-31,05%
LWB30 Wrz 2021
-16,14%
WAS30 Wrz 2022
1,25%
HDR30 Gru 2022
-2,17%
HUB30 Mar 2023
-2,86%
PWX30 Mar 2023
2,12%
TRN30 Mar 2023
-12,79%