PBG

   PBG SA (PBG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,07 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 11 Kwi 2021
siła relatywna: 0,00% (84,12)
siła relatywna WIG: 3,71%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo9,81%4,29%5,84%4,35%1,02-234,39%
WIG6,85%3,03%5,51%3,16%0,7711,43%
PBG1000,00%-368,72%-495,91%-603,59%-0,61-10465,45%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PBG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PBG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PBG) - rozwodnienie kapitału
(PBG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PBG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Cze 20126.65 zł-8.3%
8 Mar 201254 zł-9.3%
23 Lut 201267.3 zł-10.2%
3 Paź 201158.9 zł68.9%
19 Wrz 201163.55 zł-5.6%
7 Wrz 201187.45 zł-9.7%
7 Wrz 201187.45 zł-3.9%
11 Sie 201198.75 zł54.3%
19 Kwi 2011169 zł-1.2%
10 Gru 2010214 zł-4.2%
5 Lis 2010225.8 zł-14.1%
4 Lis 2010226 zł-11.5%
5 Paź 2010244 zł-20.5%
6 Sie 2010228 zł-7.9%
27 Lip 2010230 zł-100.4%
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PBG X1 = -104,65

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PBG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PBG X3 = -87,86

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PBG X4 = 0,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PBG Z'' Score = -995,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PBG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PBG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-09-152.16 %1.40 zł9.42%
2010-05-070.61 %1.40 zł9.01%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TRI30 Wrz 2006
154,62%
OIL30 Cze 2008
-38,17%
SFS30 Cze 2010
-29,13%
SFS30 Wrz 2010
-37,00%
SFS30 Gru 2010
-10,76%
SFS30 Gru 2011
20,98%
GET30 Wrz 2012
-21,43%
O2O30 Mar 2013
-34,29%
WLB30 Mar 2014
-3,75%
FOT30 Mar 2017
-72,55%
ABM30 Mar 2018
-9,50%
DRP30 Gru 2019
0,00%
FFI30 Cze 2020
3255,56%
HUB30 Cze 2020
114,00%
PBG30 Cze 2020
0,00%
SKT30 Cze 2020
-3,50%
SKT30 Wrz 2020
-18,13%
PBG30 Wrz 2020
0,00%
  informacje o spółce
PBG SA to duża spółka z branży przemysłu budowlanego działająca w zakresie budownictwa ogólnego oraz inżynierii lądowej. Poza usługami budowy spółka dokonuje także modernizacji oraz remontów konstrukcji wydobywczych na potrzeby wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Przedsiębiorstwo jest także realizatorem projektów do specjalistycznych instalacji gazu ziemnego, rurociągów oraz innych obiektów służących do przesyłu różnego rodzaju mediów jak ropa naftowa czy też woda. Dodatkowo spółka podejmuje się budowy infrastruktur ciepłowniczych oraz projektów ekologicznych. Początki spółki sięgają 1994 roku, kiedy powstała jako Piecobiogaz s.c. Aktualnie w skład grupy kapitałowej wchodzi kilkanaście innych mniejszych spółek, z najróżniejszych branż, w tym: energetyki czy też ochrony środowiska i hydrotechniki. Spółka zatrudnia kilka tysięcy pracowników, dbających o wysoki poziom świadczonych usługi i dostaw. Kilka lat temu w 2007 roku doszło do przejęcia przez PBG SA firmy Apartamenty Poznańskie zajmującej się zarówno branżą developerską jak i budowlaną. Obecną nazwę spółka otrzymała w 2003 roku w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną. Data pierwszego notowania na GPW wypada w lipcu 2004 roku. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła w maju 2010 roku za zysk z roku poprzedniego. W styczniu 2007 roku miało miejsce prawo poboru akcji.